farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 3. – 24. 4. 2022

 • Další díl farního zpravodaje Bartík naleznete ZDE.
 • V pátek 8. 4. bude v 15:00 v kostele NPM křížová cesta.
 • V pátek 8. 4. bude v 18:00 v katedrále varhanní koncert pro Ukrajinu.
 • V sobotu 9. 4. bude v 19:30 v katedrále růženec za Ukrajinu.
 • V neděli 10. 3. je Květná neděle. Při mši sv. se žehnají ratolesti.  
 • neděli 10. 3. bude v 15:00 venkovní křížová cesta v Meditační zahradě (v kostele NPM nebude).
 • neděli 10. 3. bude v 15:00 také zpovídání v kostele sv. Jana Nep. na Borech.
 • V neděli 10. 3. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V pondělí 11. 4. bude v kostele NPM zpovídání v těchto časech: 9:00 – 11:00 a 14:00 – 18:00                  
 • V úterý 12. 4. bude v kostele NPM zpovídání v tomto čase: 14:00 – 18:00
 • V úterý 12. 4. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých.
 • Ve středu 13. 4. bude v kostele NPM zpovídání v tomto čase: 14:00 – 18:00
 • Program velikonočního Tridua naleznete ZDE.
 • V úterý 19. 4. bude v 18:00 na faře první setkání Kurzu Alfa .
 • úterý 19. 4. bude v 19:00 v katedrále koncert pro Hospic sv. Lazara.
 • Ve středu 20. 4. bude v 9:00 na faře setkání nad Písmem.
 • Ve středu 20. 4. bude v 17:00 na faře pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 21. 4. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V neděli 24. 4. je 2. neděle velikonoční. Při mších sv. se vybírají postní kasičky.
 • Až do Velikonoc je v katedrále ve středu v 19:30 akathistos za Ukrajinu a v sobotu v 19:30 růženec za Ukrajinu.
 • Na Zelený čtvrtek bude v 16:00 na faře židovská pesachová večeře. Hlaste se do 10. 4. 
 • Další farní výlet je plánovaný na sobotu 30. 4., pravděpodobně do Stříbra.