farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Adventní duchovní obnova ve Štěnovicích

V sobotu 3. 12. 2022 se nás takových pětadvacet sešlo na vypůjčené faře ve Štěnovicích, aby se tam odehrála duchovní obnova, na kterou jsme pozvali salesiána P. Michala Kaplánka. Během dne jsme se modlili, rozjímali, přebývali v tichu, naslouchali promluvám P. Michala, jedli donesenou pizzu a nakonec slavili s místní farností mši sv.

Ohlasy účastníků duchovní obnovy byly skvělé, netradiční promluvy P. Michala týkající se pohledu na církev a synodální cestu, u mnohých zapadly a líbily se.

Pár fotek si prohlédněte ZDE.