farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Adventní duchovní obnova ve Štěnovicích

V sobotu 11. 12. 2021 se nás několik sjelo na faře ve Štěnovicích, abychom se adventně duchovně obnovili. Především Štěnovice. Krásné msto s krásným okolím se zatopenými žulovými lomy. Fara a kostel tvoří jednu budovu, v raném baroku to prý byla sýpka, jejíž jednu polovinu přestavěli v baroku vrcholném na kostel, druhou na klášter. Výsledkem je to, že se suchou nohou dostanete z fary do kostela v přízemí i v patře. A navíc přiléhá velká zahrada.

Tématem duchovní obnovy bylo židovské vyznání víry Šema Jisrael: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. To jsme zprava zleva probírali ve třech promluvách během dne. Mezitím se mlčelo (pokud mohu posoudit, tak opravdu), byl prostor k soukromé modlitbě, která se dala trávit v kostele nebo na procházce po zmíněném okolí. V poledne dovezla pizzerie své produkty, Jirka Vlasák zas kolu a pivo, a bylo tak postaráno i o naše tělesné potřeby. Ve dvě hodiny jsme slavili mši svatou. A na závěr jsme se všichni vyfotili pod křížem.

To by bylo tak v kostce všechno. A bylo to krásné.

Fotky z dílny Anny Raškové jsou ZDE.