Bartík je farní zpravodaj, v němž se můžete informovat o aktuálním programu bohoslužeb a jiných aktivit farnosti.

rok 2021

rok 2020

Farní věstník je měsíční zpravodaj společný všem plzeňským farnostem. Naleznete v něm informace naší farnosti u katedrály, farnosti Plzeň – Bory, Plzeň – Severní předměstí, Plzeň – Slovany, Plzeň – Západ, Plzeň – Litice a Plzeň – Lobzy

rok 2021

Farní věstník 07-08

Farní věstník 09

Farní věstník 10