farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Beseda Petra Vaďury s biblistou Petrem Benešem

Zveme na velikonoční besedu ve středu 12. 4. 2023 v 18:00 na biskupství.