Biřmování

Svátost biřmování  souvisí se křtem, dospělí jsou při křtu většinou zároveň biřmováni. Ti, kdo byli pokřtěni jako děti, přijímají svátost biřmování tehdy, když dojdou k tomu, že o vztah s Kristem sami stojí a že si křesťanství vybírají jako svou životní cestu.  Biřmování je tedy jakýmsi potvrzení křtu, dokončuje uvedení do křesťanského života, posiluje křestní milost,  daruje plody Ducha Svatého. Má svůj základ v biblické události vylití Ducha sv. (Sk 2,11) Biřmování uděluje zpravidla biskup tím, že maže se vztaženou rukou na čele olejem křižmem a říká přitom: Přijmi pečeť daru Ducha Svatého.

V naší farnosti se koná příprava na biřmování od Velikonoc pro ty, kdo byli pokřtěni jako děti a teprve se pomalu seznamují s církví. Ti, kdo jsou v církvi od dětství doma, mohou absolvovat zrychlenou přípravu od ledna. Svátost biřmování pak uděluje plzeňský biskup padesát dní po Velikonocích o slavnosti Seslání Ducha Svatého. V případě zájmu o přípravu pište nebo volejte: 737 814 525, petrasovsky@bip.cz