farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

bohoslužby

_____________________________

Katedrála sv. Bartoloměje na náměstí

– neděle: 10h

– pondělí – sobota: 8h

_____________________________

kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ul.

– neděle: 8h |  14h (vietnamsky) | 20h

– pondělí: 12h (ve školním roce) – 2. pondělí v měsíci je bohoslužba slova se sv. přijímáním

– úterý: 17h (ve školním roce)

– středa: 12h (ve školním roce) | pro studenty od října do června také od 19h

– čtvrtek: 17h (ve školním roce) 

– pátek: 12h (ve školním roce) | a také první pátek v měsíci v 17h

– sobota: 20h  (anglicky od října do června – in English Saturday October – June)

Změny jsou možné, sledujte prosím aktuální informace na stránkách, v Bartíku nebo Věstníku plzeňských farností. V něm také na poslední stránce naleznete časy bohoslužeb i v ostatních plzeňských farnostech.