farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Dobročinný farní bazárek

V sobotu 10. 12. 2022 se fara začala zaplňovat nejrůznějšími knihami, hrníčky, keramikou, oblečením, hračkami a dalšími a dalšími artefakty, které naši nadšenci organizující bazar vybírali na faře. Vše se muselo roztřídit, rozmístit a pověsit a v neděli 11. 12. po mši sv. mohlo vše vypuknout.

     Lidé se postupně trousili na faru, prohlíželi, vybírali a pokud se jim něco líbilo, pak i vhazovali dobrovolný příspěvek do pokladničky. Je třeba opravdu ocenit nadšení a nasazení všech, kdo se pod moderováním Lídy Kučerové na tom podíleli, neboť to pro ně znamenalo vytrvat až do odpoledního konce, trpělivě vítat příchozí, vysvětlovat jim systém bazárku a mile se na všechny usmívat. Takto se podařilo vybrat více než patnáct tisíc korun. Ty budou sloužit k dobročinným účelům. Farnost za ně bude kupovat potřebným lidem jídlo, případně v prověřených případech pomůže např. se zaplacením plynu či elektriky lidem, kteří se ocitli v tísnivé životní situaci bez vlastní viny. Moc tedy děkujeme všem, kdo na to přispěli.

Pár fotek si prohlédněte ZDE.