farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Duchovní obnova ve Štěnovicích

V sobotu 2. dubna 2022 hostila naši farnost fara ve Štěnovicích, neboť jsme zde měli postní duchovní obnovu. O její vedení jsme požádali borského faráře P. Bogdana Stepieně a byla to dobrá volba. Během dne jsme měli dvě krásné promluvy o Písmu svatém a jedno společné rozebírání nedělního evangelia. V čase, kdy zrovna nic společného nebylo, nabízely Štěnovice otevřený kostel k modlitbě, velkou zahradu a krásnou přírodu kousek za městečkem. A aby bylo postaráno i o fyzické potřeby, objednali jsme si k obědu dobré pizzy. Končilo se společným slavením mše sv. v kostele i s místní farností.