farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Ekumenický týden modliteb 2. – 9. 1. 2022

Každý večer prvního lednového týdne bude probíhat ekumenická modlitba v kostele či modlitebně některé z plzeňských církví podle následujícího rozpisu: