Eucharistie (svaté přijímání)

Ježíš vzal při poslední večeři do rukou chléb a řekl nad ním: Vezměte a jezte, toto je moje Tělo, které se za vás vydává. Pak vzal kalich s vínem a řekl: Vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se za vás prolévá. To konejte na mou památku. Při každé mši svaté se totéž na jeho památku koná. Katolická církev věří, že když pak lidé Eucharistii přijímají, nejí už chléb a nepijí víno, ale přijímají do svého srdce živého a pravého Krista.

V naší farnosti se děti připravují na první svaté přijímání při náboženství, které probíhá od září do června v úterý odpoledne na faře ve Františkánské ul. Pokud nás zkontaktujete, rádi Vám sdělíme podrobnější informace.

Pokud někdo z dospělých začal chodit do kostela a chtěl by přistupovat ke svatému přijímání, ať prosím kontaktuje kněze na tel. 737 814 525 nebo mailem: petrasovsky@bip.cz.