farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Farní čundr do Slavkovského lesa

Farní čundr se letos konal od pátku 15. 7. do neděle 17. 7. 2022 a zavítal do krajiny minerálních pramenů a rašelinišť Slavkovského lesa. První den jsme se rozhodli spojit s pohřbem kněze P. Ludolfa Kazdy, který mnohým z nás byl drahý. Jeli jsme tedy autobusem do Úterý a odtud se odebrali podél Úterského potoka do Teplé, kde jsme stihli zádušní mši za P. Ludolfa. Ještě ten den jsme přejeli vakem do Bečova, kde se k nám přidala další účastnice čundru Květa. Přespali jsme v lese pár kilometrů za Bečovem.

Druhý den jsme měli namířeno do Pramenů, zde jsme u vývěru minerálního pramene jsme uvařili oběd a pak se pomodlili křížovou cestu u historických i moderních zastaveních za obcí. Křížová cesta končila pozůstatky mariánské kaple, v níž jsme slavili mši sv. Po ní jsme se drželi umělého koryta Dlouhé stoky, která nás zavedla na rašeliniště na Klatské. Po dřevěných chodníčcích jsme dorazili k hospodě s pivem a polévkou a takto posilněni jsme zašli zas dva kilometry do lesa a zde přespali.

Třetí den jsme pokračovali rašeliništním lesem, cestou jsme slavili mši sv., vzali jsme to kolem pramene Farské kyselky a Smraďochu, místa, odkud z puklin zem vychází sirovodík. Došli jsme až do Mariánských Lázní, kde jsme stihli nejen zpívající fontánu a ochutnávku lázeňských oplatek, ale i vlak do Plzně.

Fotky si můžete prohlédnout ZDE.