farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Farní týden v Rumunsku 12. – 19. 10. 2022

Plánujeme, že v termínu 12. – 19. 10. 2022 pojedeme s farností do českých vesnic v rumunském Banátu: ♦ 1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR. ♦ 2. den: Ráno příjezd do české vesničky Gernik a ubytování. Po odpočinku procházka po vesnici a krátké představení všech českých vesnic v Banátu. ♦ 3. den: Celodenní výlet do české vesnice Eibenthal; po cestě se zastavíme u sochy dáckého krále a vojevůdce Decebala, jež horolezci vytesali do skály. Při zpáteční cestě navštívíme další českou vesničku Bígr. ♦ 4. den: Návštěva další české vesnice Svatá Helena, tentokrát nepojedeme minibusem, ale půjdeme pěšky. Trasa je dlouhá cca 15 km, půjdeme i kolem známé jeskyně jménem Turecká díra. Večer návrat do Gerníku (možnost návratu minibusem). ♦ 5. den: Po snídani je možné zúčastnit se mše svaté s místními krajany – Slavnost posvěcení chrámu (posvícení). Po mši svaté bude výlet k místním mlýnům U sv. Petra, kam místní obyvatelé jezdí s obilím. Večer proběhne tancovačka folklorních písní s místní kapelou Bohemia. ♦ 6. den: Po snídani odjezd do termálních lázní Baile Felix. Po cestě zastávka v Temešváru, kolébce revoluce roku 1989, s prohlídkou pravoslavné katedrály barokního centra. Město Temešvár si vysloužilo přezdívku malá Vídeň. Ve večerních hodinách přijezd do lázní. Ubytovaní a večeře. ♦ 7. den: Pobyt v lázních. V odpoledních hodinách výlet do města Oradea, kde také navštívíme Baziliku Nanebevzetí Panny Marie, která je s Biskupským palácem největším barokním souborem v Rumunsku. ♦  8. den: Po snídani odjezd zpět do ČR. Ve večerních hodinách příjezd.

Cena: 9 500,- Kč  Přihlášky do konce srpna na petrasovsky©bip.cz

V ceně je zahrnuto: 6 x ubytovaní, 6 x polopenze (4 x v Gerníku, 2 x Hotel President****), doprava tam a zpět, služby průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku.