farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 1. – 14. 2. 2021

  • Třetí letošní číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.
  • Bohoslužeb se může účastnit max. 20 lidí. Nově je nutné se hlásit pouze na nědělní mše. Pokud bude jejich kapacita vyčerpána, budou přidány další odpoledne.
  • Na faře nejsou žádné pravidelné akce kromě nedělní adorace a nešpor v 18:00 a každodenního růžence ve 20:00.
  • úterý 2. 2. je svátek Uvedení Páně do chrámu, Hromnice. Mše sv. budou v 8:00 a v 17:00. Je třeba se ně přihlásit. Pokud by byla kapacita vyčerpána, bude přidána mše další.
  • Ve středu 3. 2. je památka sv. Blažeje. Po mších sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání.
  • Ve čtvrtek 4. 2., 11. 2. a každý další čtvrtek po celou dobu 5. stupně PSA online setkání nad Biblí, vždy v 18:00. Připojíte se kliknutím na odkaz na webových stránkách farnosti.
  • Pátek 5. 2. je první pátek v měsíci. V kostele NPM se bude zpovídat v časech 7:00 – 9:00, 10:00 – 11:00, 15:00 – 16:30. V 16:30 bude mše sv.
  • Ve čtvrtek 11. 2. je památka P. Marie Lurdské.
  • Od února bude pondělní polední mši sv. sloužit P. Timothy, 2. středu a 2. a 4. pátek v měsíci bude mít polední mše P. Jiří Barhoň.