farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 1. – 14. 3. 2021

  • Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte v příloze.
  • Bohoslužeb se může účastnit max. 20 lidí. Je nutné se hlásit na nedělní mše.
  • Nedělní adorace a nešpory v 18:00 a každodenní růženec ve 20:00 se z kaple na faře přesouvají do kostela NPM.
  • V postní době budou v pátek a v neděli v 15:00 křížové cesty. V pátek nahradí křížová cesta adoraci. V neděli 28. 2. křížová cesta nebude.
  • Ve čtvrtek 4. 3. a každý další čtvrtek po celou dobu 5. stupně PSA online setkání nad Biblí, vždy v 18:00. Připojíte se kliknutím na odkaz na webových stránkách farnosti.
  • sobotu 6. 3. byla ohlášena duchovní obnova na faře od 14:00 do 16:30. V současné situaci to ale nepůjde. Místo toho se nabízí duchovní obnova formou online videokonference. Uskuteční se, pokud se přihlásí alespoň 5 lidí. Zájemci ať dají vědět.)
  • V pátek 12. 3. nebude zpovědní služba P. Ludolfa Kazdy
  • Byla ohlášena křížová cesta v přírodě 13. 3. v 15:00 ve Stříbře. Z důvodu chystané uzavírky okresů to asi nebude možné. Pokud by to šlo, sejdeme se ve stejný den a stejnou hodinu v Dýšině na parkovišti před kostelem.
  • Při mši sv. v neděli 14. 3. v 10:30 přijmou katechumeni skrutinia a poklady víry.
  • Nechcete vyjádřit svou solidaritu lékařům a zdravotním sestrám na covidovém oddělení? V kostele bude připravena krabice, do níž můžete odkládat džusy, oříšky, čokolády, sladkosti atd. Zároveň je v kostele na stolku u vchodu tabulka, do které se mohou k datu konkrétní neděle zapsat ti, kdo by byli ochotni v tento den přinést krabici s upečenou buchtou (jde spíše o kvalitu než o množství). Moučník i případný obsah krabice bychom každou neděli odpoledne doručili s poděkováním na covidové oddělení plzeňské fakultní nemocnice.