farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 12. 12. – 26. 12. 2021

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík, které vyšlo 12. 12. 2021, si můžete prohlédnout ZDE.

 • V neděli 12. 12. budu v rámci kafe po mši, která začíná v 8:00 a v 10:00 synodní skupinky. Přijďte na faru nebo na biskupství.
 • Každou adventní neděli je přidána mše sv. v 7:00 v katedrále se zpěvem rorát. Zpívat se začíná už v 6:45.
 • Každou adventní neděli je také v 15:00 v katedrále varhanní půlhodinka, v 18:00 pak je v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • Každé adventní úterý v 6:00 je mše sv. se zpěvem rorát v kostele NPM. Z tohoto důvodu není v úterý mše sv. v 8:00 v katedrále.
 • V úterý 14. 12. bude v rámci přípravy na křest v 18:00 na faře probíráno téma křest a biřmování. Přijít může každý.
 • Ve čtvrtek 16. 12. bude v 18:00 na faře společenství modlitby.
 • V sobotu 18. 12. budeme stavět betlémy v kostele NPM i v katedrále. Sraz je v 9:00 v kostele NPM. Prosíme zvlášť chlapy, aby přišli pomoci.
 • V neděli 19. 12. bude mši sv. v 10:00 v katedrále sloužit biskup Tomáš. Při ní udělí službu akolytátu.
 • Předvánoční zpovídání bude v kostele NPM ve Františkánské v těchto dnech a časech: v úterý 21. 12.: 14:00 – 15:00 P. Evžen Rakovský / 15:00 – 16:00 P. Bogdan Stepien / 16:00 – 17:00 P. Pavel Petrašovský // ve středu 22. 12.: 14:00 – 16:00 P. Pavel Petrašovský / 16:00 – 18:00 P. Marek Sklenář // ve čtvrtek 23. 12.: 14:00 – 14:30 P. Pavel Petrašovský / 14:30 – 16:30 bratři františkáni / 16:30 – 17:00 P. Pavel Petrašovský
 • V úterý 21. 12. bude v 19:00 v katedrále koncert pro Hospic sv. Lazara.
 • VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY a vánoční program farnosti naleznete ZDE.
 • Koncert skupiny Quo vadis, který byl plánován na neděli 26. 12., NEBUDE.
 • Pokud byste mohli o Vánocích hlídat hodinu kostel NPM, aby si lidé mohli prohlédnout betlém, zapište se do tabulky v kostele NPM nebo zavolejte na faru.
 • Charita hledá dospělé vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky. Můžete na sebe nechat kontakt v sakristii nebo na faře.