farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 12. – 26. 6. 2022

 • Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík je ZDE.
 • neděli 12. 6. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • pondělí 13. 6. bude místo polední mše sv. v kostele NPM bohoslužba slova se sv. přijímáním vedená jáhnem Janem Klailem.
 • úterý 14. 6. budou v 9:00 na faře modlitby matek.
 • Ve středu 15. 6. bude v 17:00 na faře pastorační rada farnosti.
 • Ve středu 15. 6. bude v 19:00 v katedrále varhanní koncert plzeňské konzervatoře.
 • Ve čtvrtek 16. 6. je slavnost Těla a Krve Páně. Mše sv. bude v naší farnosti pouze v 8:00 v katedrále. V 18:00 bude pro všechny plzeňské farnosti mše sv. s eucharistickým průvodem kolem čtyř oltářů v kostele P. Marie Růžencové na Jiráskově nám. Bude ji sloužit biskup Tomáš. Večerní modlitební společenství nebude.
 • pátek 17. 6. bude v 17:00 v katedrále mše sv. za primáře Kozu.
 • sobotu 18. 6. bude výlet s farností do Dobřívi a do Strašic. Můžete přijít už na mši sv. v 8:00 do katedrály nebo až na nádraží, kde bude sraz v 9:10 u pokladen. S sebou buřty.
 • Na stolku v kostele je papír, do kterého se můžete hlásit na prázdninové akce farnosti: vodu, čundr, pěší pouť do Domažlic a týden v rumunském Banátu.
 • pondělí 20. 6. bude místo polední mše sv. v kostele NPM bohoslužba slova se sv. přijímáním vedená jáhnem Janem Klailem.
 • úterý 21. 6. bude v 8:45 úklid katedrály. Můžete prosím přijít pomoci?
 • Ve čtvrtek 23. 6. bude slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V 18:00 bude v kostele Nanebevzetí P. Marie ve Františkánské recitačně-hudební pásmo Labyrint světa a ráj srdce J. A Komenského. Čtou Pavla Sovová a Irena Pulicarová, na varhany doprovází Petr Blažek.
 • pátek 24. 6. je slavnost Nejsv. Srdce Páně.