farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 13. – 27. 6. 2021

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík s prohlédněte ZDE.

  • Od pondělí do soboty jsou mše sv. v 8:00 v katedrále.  Mše sv. ve 12:00 a v 17:00 zůstávají v kostele NPM. V neděli budou mše sv. v 8:00 v kostele NPM a v 10:00 v katedrále. Během června budou ještě navíc mše sv. v 7:00 v katedrále. Do katedrály se přesouvá také nedělní adorace a nešpory v 18:00.
  • Jsou obnovena společenství na faře: v úterý v 18:00 je příprava na křest dospělých (mohou se jí účastnit všichni), ve středu v 9:00 bude setkání nad Biblí, ve čtvrtek v 18:00 se střídá společenství modlitby (17.6.) a spolčo pro všechny, které založili ti, kdo byli letos pokřtěni (24.6.)
  • V sobotu 19.6. bude v 10:30 v katedrále kněžské svěcení Tomáše Kadlece a Marka Vilímka OFM. Počet míst však může být omezen.
  • V neděli 20.6. bude při mši sv. v 10:00 v katedrále pokřtěna Magdaléna Čiperová.
  • Ve čtvrtek 24.6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele.
  • P. Robert Bergman od července přestává sloužit nedělní mše sv. v kostele NPM  a stává se farářem ve Spáleném Poříčí. Rozloučení s ním bude po mši sv. v 8:00 v neděli 27.6.
  • Hlaste se na prázdninové akce farnosti zapsáním do tabulky v kostele nebo jakkoliv jinak: vodu (9.-11.7.), čundr po Českém lese (8.-10.8.), pěší pouť (nebo autobus) do Skoků (27.-29.8.). Poslední možné přihlášky na vodu budou 20.6.
  • O prázdninách nebudou společenství na faře ani mše sv. ve 12:00 a v 17:00 v kostele NPM. Zůstávají však nedělní adorace a nešpory v katedrále v 18:00.