farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 14. – 28. 11. 2021

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.

 • neděli 14. 11. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • úterý 16. 11. bude v 18:00 příprava na křest dospělých na téma církev. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 17. 11. bude mše sv. jen ráno v 8:00. Polední mše sv. o státním svátku nebude.
 • Ve čtvrtek 18. 11. bude v 8:00 v katedrále mše sv. za oběti sexuálního zneužívání. Slouží ji biskup Tomáš.
 • Ve čtvrtek 18. 11. bude v 18:00 v katedrále koncert Rychnovského chrámového sboru.
 • pátek 19. 11. nebude pravidelná adorace v kostele NPM, zpovědní služba P. Ludolfa však zůstává.
 • pátek 19. 11. bude v kostele NPM ve 20:00 večer chval v rámci zahájení setkání mládeže s biskupem. Přijít však může každý.
 • sobotu 20. 11. bude v katedrále diecézní setkání mládeže s biskupem. Začíná se v 9:00, ve 14:00 je mše sv.
 • sobotu 20. 11. budeme vyrábět keramický betlém.  Začíná se na faře ve 13:00. Každý vyrobí z hlíny jednu figurku. Ty necháme vypálit, betlém vystavíme v kostele NPM o Vánocích a po nich bude nabídnut k prodeji. Z částky, kterou vyděláme, zaplatíme rok studia dvěma dětem v Indii v rámci Adopce na dálku.
 • neděli 21. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále. Při mši sv. v 10:00 v katedrále zazní Missa festiva od Víta Janaty.
 • pondělí 22. 11. budou v 18:00 v kostele NPM zpívané svatocecilské nešpory.
 • úterý 23. 11. bude v 8:45 úklid katedrály. Můžete prosím pomoci?
 • úterý 23. 11. bude v 18:00 příprava na křest dospělých na téma vzkříšení těla. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 23. 11. bude Červená středa – den modliteb za pronásledované křesťany. Bude červeně nasvíceno biskupství a průčelí kostela NPM. V 17:00 začíná modlitební průvod s červenými lampičkami od biskupství ke kostelu NPM.
 • Ve středu 23. 11. bude v 18:00 na faře pastorační rada farnosti.
 • Ve čtvrtek 25. 11. bude v 9:00 úklid kostela NPM. Můžete prosím pomoci?
 • Ve čtvrtek 25. 11. bude v 18:00 farní společenství na faře. Při něm si promítneme ruský film Ostrov (délka 2 hod.)
 • sobotu 27. 11. budeme na faře od 13:00 do 15:00 vyrábět adventní věnce. Materiál bude přichystán. Pomůže nám, když se přihlásíte.
 • V neděli 28. 11. je 1. neděle adventní. Na mše sv. si přineste věnce k požehnání. Mše sv. bude i v 7:00 v katedrále s instrumentálně provedenými roráty. V 15:00 bude v katedrále varhanní půlhodinka.