farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 14. – 28. 5. 2023

 • Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík naleznete ZDE.
 • V pondělí 15. 5. bude v 19:00 v katedrále varhanní koncert.
 • V úterý 16. 5. bude svátek sv. Jana Nepomuckého.
 • V úterý 16. 5. budou v 9:00 na faře modlitby matek.
 • V úterý 16. 5. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých (téma: Trojice, úvod do Bible). Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 17. 5. bude svátek sv. Filipa a Jakuba. V 9:00 bude na faře setkání nad biblí.
 • Ve středu 17. 5. bude od 16:00 do 17:00 v kostele NPM adorace.
 • Ve středu 17. 5. bude v 18:00 bude na faře setkání chlapů. Hostem bude jáhen Jan Klail, bude mluvit o Cestě 90.
 • Ve čtvrtek 18. 5. bude slavnost Nanebevstoupení Páně. V 8:00 bude mši sv. v katedrále sloužit biskup Tomáš Holub.
 • Ve čtvrtek 18. 5. bude v 15:30 na faře setkání těch, kdo se chtějí podílet na Noci kostelů.
 • Ve čtvrtek 18. 5. bude v 18:15 v kostele NPM autorské čtení textů absolventů konzervatoře na téma: Zeptej se, proč je člověk zlý a zjistíš, že je pouze nešťastný. Nešpory a 45 min. adorace, které začínají v 18:00 budou přesunuty do kaple na faře
 • V pátek 19. 5. bude od 16:00 do 17:00 v kostele NPM adorace.
 • V pátek 19. 5. bude v 17:15 výprava za zvonem Anna v kostele NPM pro děti. Sraz bude před kostelem NPM.
 • V neděli 21. 5. bude 7. neděle velikonoční. Sbírka při mši bude věnována na diecézi. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V úterý 23. 5.  bude v 8:45 úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
 • V úterý 23. 5.  bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých (téma: Bible 2). Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 24. 5. bude v 9:00 na faře setkání na biblí.
 • Ve středu 24. 5. bude od 16:00 do 17:00 v kostele NPM adorace.
 • Ve středu 24. 5. bude v 18:00 na faře setkání členů živého růžence.
 • Ve čtvrtek 25. 5. bude v 9:00 úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?)
 • Ve čtvrtek 25. 5. bude v 18:00 farní společenství. Pojedeme společně autem na Vršíček u Rokycan, kde se pomodlíme akathistos k Panně Marii.
 • V pátek 26. 5. bude památka sv. Filipa Neriho. Od 16:00 do 17:00 bude v kostele NPM adorace.
 • V sobotu 27. 5. nebude mše sv. v 8:00 v katedrále. V 10:30 bude v katedrále mše sv. k 30. výročí plzeňské diecéze. Bude ji sloužit Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský.
 • V sobotu 27. 5. budou v 18:00 v kostele NPM svatodušní první nešpory a modlitba se čtením.
 • V neděli 28. 5. bude slavnost Seslání Ducha sv. V 10:00 bude mše sv. s biřmováním, slouží ji biskup Tomáš Holub.
 • V neděli 28. 5. budou v 18:00 v katedrále zpívané nešpory.
 • V květnu budou po všech ranních mších vyjma neděle mariánské litanie.
 • Farní tábor pro děti bude na faře v Těnovicích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti hlaste mailem do konce května. Cena: 1700,- Kč, druhé dítě z rodiny 1500,- Kč.