farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 15. – 28. 2. 2021

Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.

 • Bohoslužeb se může účastnit max. 20 lidí. Je nutné se hlásit na nedělní mše a brzy na Popeleční středu. Pokud bude jejich kapacita vyčerpána, budou přidány další odpoledne.
 • Na faře nejsou žádné pravidelné akce kromě nedělní adorace a nešpor v 18:00 a každodenního růžence ve 20:00.
 • V úterý 16. 2. bude v 18:00 online pastorační rada farnosti. Pokud máte jakékoliv podněty k fungování farnosti, sdělte je prosím členům PRF.
 • Středa 17. 12. je Popeleční středa, den přísného postu. Mše sv. budou v 8:00, 12:00 a 17:00. Je třeba se na ně přihlásit. Biskup Tomáš bude od 15 do 16 hod. v kostele NPM udělovat popelec těm, kdo se nedostanou na mši nebo nekostelním lidem. Pozvěte své známé a přátele, prosím.
 • Ve čtvrtek 18. 2., 25. 2. a každý další čtvrtek po celou dobu 5. stupně PSA online setkání nad Biblí, vždy v 18:00. Připojíte se kliknutím na odkaz na webových stránkách farnosti.
 • V postní době budou v pátek a v neděli v 15:00 křížové cesty. V pátek nahradí křížová cesta adoraci.
 • V neděli 21. 2. bude sbírka při bohoslužbách věnována na Haléř sv. Petra – na projekty Svatého stolce.
 • V pondělí 22. 2. je svátek Stolce sv. Petra. Znovu bude obnovena pravidelná zpovědní služba Mons. Emila Soukupa od 9:00 do 11:00.
 • V neděli 28. 2. nebude výjimečně křížová cesta, protože v 15:30 bude mše sv. biskupa Tomáše s katechumeny.
 • Pokud by se chtěl někdo připravovat na biřmování, ať se prosím co nejdříve přihlásí mailem nebo telefonicky.
 • Doporučujeme vaší pozornosti program farnosti na postní dobu – postní štafetu. Více informací např. v Bartíku.