farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 15. – 28. 3. 2021

Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte v příloze.

 • Bohoslužeb se může účastnit max. 20 lidí. Je nutné se hlásit na nedělní mše. Na faře nejsou žádné pravidelné akce.
 • Nedělní adorace a nešpory v 18:00 a každodenní růženec ve 20:00 jsou nově v kostele NPM (ve středu, sobotu a neděli ve farním sále).
 • V postní době budou v pátek a v neděli v 15:00 křížové cesty.
 • Ve čtvrtek 18. 3. a každý další čtvrtek po celou dobu 5. stupně PSA online setkání nad Biblí, vždy v 18:00. Připojíte se kliknutím na odkaz na webových stránkách farnosti.
 • pátek 19. 3. je slavnost sv. Josefa. Kromě mše sv. v 8:00 a ve 12:00 bude navíc ještě mše sv. v 17:00.
 • V úterý 23. 3. bude v 18:00 online setkání těch, kteří by byli ochotni pomoci s organizací velikonočních obřadů pod širým nebem. Pokud byste byli ochotni, dejte vědět, pošleme odkaz k připojení.
 • Ve středu 24. 3. bude v 18:00 online setkání těch, kteří by chtěli pomoci s organizací Noci kostelů. Pokud byste se chtěli přidat, dejte vědět, pošleme odkaz k připojení.
 • Letošní Velikonoce budeme slavit venku, pod širým nebem. Pokud podáme oznámení o konání veřejného shromáždění, může se zúčastnit až 100 lidí s dodržováním rozestupů a s nasazenými respirátory. Zároveň však budou zejména pro ty, kteří se z důvodu stáří nebo zdravotního stavu nemohou zúčastnit venkovní bohoslužby, obřady ve stejný čas i v kostele pro obvyklý počet účastníků, bude je sloužit P. Robert Bergman.
  • Na Zelený čtvrtek bude mše sv. v Meditační zahradě a v kostele NPM v 17:00.
  • Na Velký pátek bude křížová cesta v Meditační zahradě a v kostele NPM v 15:00 a velkopáteční obřady v 16:00.
  • Na Bílou sobotu bude vigilie zmrtvýchvstání Páně na louce u kostela sv. Jiří na Doubravce a v kostele NPM v 18:00 (nebo v 19:30, pokud bude zrušen zákaz nočního vycházení).
  • Pokud byste na velikonoční obřady potřebovali dovézt ze zastávky veřejné dopravy do Meditační zahrady nebo na louku u kostela sv. Jiří, dejte prosím vědět na tel. 737 814 525.