farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 16. – 30. 4. 2023

 • Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík naleznete ZDE.
 • V neděli 16. 4. přineste na mši sv. postní kasičky. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V úterý 18. 4. bude v 8:45 úklid katedrály (můžete prosím pomoci?) V 18:00 bude na faře setkání nově pokřtěných. Přijít může kdokoliv
 • Ve středu 19. 4. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí. V čase 16:00 – 17:00 bude v kostele NPM adorace.
 • Ve čtvrtek 20. 4. bude v 9:00 úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?)
 • Ve čtvrtek 20. 4.  nebudou večerní nešpory a adorace z důvodu kněžského setkání.
 • V pátek 21. 4. bude v 15:00 v kostele NPM pohřeb Jany Fintové se mší sv. Adorace a nešpory z důvodu pohřbu nebudou.
 • V pátek 21. 4. bude výlet náctiletých za zvony do Města Touškova, kde bude prohlídka místních zvonů a zvonění. Sraz bude v 17:15 před kostelem NPM.
 • neděli 23. 4. jste zváni na modlitbu cesty světla – velikonoční obdobu křížové cesty. Obrázky se zastaveními jsou na zdi dýšinského hřbitova. Sejdeme se tedy v 15:00 před kostelem v Dýšině, asi 10 km od Plzně.
 • neděli 23. 4. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V úterý 25. 4. bude svátek sv. Marka. V 9:00 budou na faře modlitby matek.
 • V úterý 25. 4. bude ve 13:00 pohřeb p. Doležalové v kostele NPM (bohoslužba slova).
 • V úterý 25. 4. bude v 18:00 na faře setkání nově pokřtěných. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 26. 4. bude v 9:00 na faře setkání na biblí. V čase 16:00 – 17:00 bude v kostele NPM adorace.
 • Ve středu 26. 4. bude v 18:00 na faře setkání pastorační rady.
 • Ve čtvrtek 27. 4. bude v 18:00 na faře farní společenství.
 • V pátek 28. 4. bude v čase 16:00 – 17:00 v kostele NPM adorace.
 • V sobotu 29. 4. bude svátek sv. Kateřiny Sienské. Bude výlet farnosti ke zřícenině kostela sv. Bartoloměje u Běšin. Sraz je v 8:25 u pokladen na vlak. nádraží, pojedeme do Neznašov u Klatov, trasa celkem asi 10 km, s sebou buřty, ve zřícenině kostela bude mše sv. Návrat večer.
 • V neděli 30. 4. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • Od pátku večera do nedělního poledne 12. – 14. 5. bude farní víkend na faře v Horní Blatné v Krušných horách. Fara je plně vybavena, přestavěna na ubytovací zařízení. Cena za ubytování bude velmi příznivá, v případě nouze může farnost i přispět. Společně bychom vyrazili na sobotní výlet do zdejší krásné přírody, po večerech bychom povídali u vína. Ráno a večer bychom se společně pomodlili, slavili bychom také mši sv. v místním kostele.  Hlaste se prosím do konce dubna mailem na: petrasovsky@bip.cz
 • Farní tábor pro děti bude na faře v Těnovicích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti hlaste mailem: petrasovsky@bip.cz. Cena: 1700,- Kč, druhé dítě z rodiny 1500,- Kč.