farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 17. – 31. 10. 2021

Aktuální číslo farního věstníku Bartík si prohlédněte ZDE.

 • V neděli 17. 10. bude v 17:00 v katedrále povídání o křesťanství pro lidi nekostelní na téma „Jak si křesťanství představuje Boha“. V 18:00 pak bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V pondělí 18. 10. je svátek sv. Lukáše.
 • V úterý 19. 10. bude v 9:00 na faře ve Františkánské poprvé modlitby matek za své děti. Všechny matky – biologické i duchovní – jsou zvány.
 • úterý 19. 10. bude v 18:00 na faře ve Františkánské příprava na křest dospělých na téma: Zmrtvýchvstání. Přijít může kdokoliv.  
 • Ve středu 20. 10. bude v 18:00 v katedrále koncert vážné hudby.
 • Ve čtvrtek 21. 10. bude v 18:00 farní společenství nad texty sv. Terezie z Avily na faře ve Františkánské.
 • V sobotu 23. 10. bude v 15:30 v kostele NPM ve Františkánské mše sv. u příležitosti 40. výročí Scholy u františkánů.
 • Neděle 24. 10. je misijní nedělí. Sbírka při mši bude věnována na misie.
 • V neděli 24. 10. bude v 17:00 v katedrále povídání o křesťanství pro lidi nekostelní na téma „Kým je pro křesťany Ježíš“. V 18:00 pak bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V úterý 26. 10. bude v 8:45 úklid katedrály. Můžete pomoci?
 • úterý 26. 10. bude v 18:00 na faře ve Františkánské příprava na křest dospělých na téma: Nanebevstoupení. Přijít může kdokoliv.  
 • Ve středu 27. 10. nebude zpovědní služba P. Petrašovského z důvodu kurzu nemocničních kaplanů
 • Ve čtvrtek 28. 10. bude svátek sv. Šimona a Judy. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále a v 17:00 v kostele NPM ve Františkánské. Nebude večerní společenství modlitby.
 • V neděli 31. 10. bude změna času: o hodinu více. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V pondělí 1. 11. je slavnost Všech svatých. Kromě obvyklých mší sv. (v 8:00 v katedrále, ve 12:00 v kostele NPM) bude přidaná mše sv. v 17:00 v kostele NPM ve Františkánské.
 • V úterý 2. 11. bude Vzpomínka věrných zemřelých (Dušičky). V 9:00 budou modlitby matek na faře ve Františkánské. Kromě obvyklých mší sv. (v 8:00 v katedrále, v 17:00 v kostele NPM) bude přidána mše sv. ve 14:00 v kapli sv. Václava na Ústředním hřbitově. Po ní bude modlitba za zemřelé na hřbitově. V 18:00 bude v katedrále Svíce pro naše zemřelé s biskupem Tomášem.