farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 18. 12. 2022 – 8. 1. 2023

Farní zpravodaj Bartík si prohlédněte ZDE.

  • neděli 18. 12. bude v 15:00 v katedrále poslední letošní varhanní půlhodinka. V 18:00 bude v katedrále adorace a nešpory.
  • úterý 20. 12. bude po ranní mši sv. úklid katedrály. Můžete prosím pomoci?
  • Od ledna 2023 dojde k malým změnám v programu farnosti:
  • ♦ Středeční zpovídání P. Pavla Petrašovského se o hodinu posune, nově bude od 16:00 do 17:00 a bude spojeno s adorací v kostele NPM.
  • Místo čtvrtečního modlitebního společenství (jednou za 14 dní) bude hned po mši sv. (která začíná v 17:00) nešpory a po nich tři čtvrtě hodiny adorace přímo v kostele.
  • Páteční zpovídání P. Pavla Petrašovského a adorace v kostele NPM se také o hodinu posune, nově bude od 16:00 do 17:00. Na první pátek v měsíci pak bude mše sv. v kostele NPM v 17:00 (místo dosavadních 16:30).