farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 18. 9. – 2. 10. 2022

 • Další číslo farního zpravodaje Bartík naleznete ZDE.
 • neděli 18. 9. bude v katedrále v 18:00 půlhodinová adorace a modlitba nešpor.
 • úterý 20. 9. bude po ranní mši sv. úklid katedrály. Přijďte prosím pomoci. V 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých. Tématem budou falešné představy o Bohu. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 21. 9. je svátek sv. Matouše. V 9:00 bude na faře setkání a biblí.  17:00 bude v katedrále varhanní koncert Lions clubu.
 • Ve čtvrtek 22. 9. bude po ranní mši sv. úklid kostela NPM. V 18:00 bude na faře modlitební společenství (nešpory, rozmluva o nedělním evangeliu, adorace).
 • V neděli 25. 9. bude sbírka při mši věnována na charitu. Při mši sv. v 10:00 v katedrále pokřtěna Alžběta Landsmannová.
 • V neděli 25. 9. bude v 18:00 v katedrále ekumenická modlitba za účasti členů a duchovních různých plzeňských církví. Předsedat bude biskup Tomáš.
 • V úterý 27. 9. budou v 9:00 na faře modlitby matek. V 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých, přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 28. 9. je slavnost sv. Václava. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále a v 17:00 v kostele NPM. polední mše sv. nebude. Nebude ani ranní setkání nad biblí.
 • Ve čtvrtek 29. 9. je svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. V 18:00 bude na faře farní společenství.
 • V sobotu 1. 10. je památka sv. Terezie o Dítěte Ježíše. V 8:00 bude v katedrále mše sv. s žehnáním růží.
 • V neděli 2. 10. nebudou z důvodu exercicií adorace a nešpory.
 • Změnily se časy zpovědních služeb: v pondělí 9:00 – 11:00 (Mons. E. Soukup), úterý 16:00 – 17:00 (františkáni), středa 15:00 – 16:00 (P. Petrašovský), pátek 15:00 – 16:00 – během toho adorace (P. Petrašovský)