farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 19. 2. – 5. 3. 2023

 • Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.
 • Minulou neděli se v obou kostelích naší farnosti vybralo na pomoc oblastem zasaženým zemětřesením 34.000,- Kč. Všem moc děkujeme.
 • V neděli 19. 2. bude sbírka při mši věnována na Haléř sv. Petra.
 • neděli 19. 2. bude v 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V pondělí 20. 2. od 20:00 proběhne živé vysílání “LIVE s biskupem”, v němž bude biskup hovořit o životě a otázkách plzeňské diecéze. Odkaz najdete na www.bip.cz, mailem můžete předem napsat otázky.
 • V úterý 21. 2. bude od 16:00 do 18:00 budou mít Špačci sv. Bartoloměje ve varhanním sálu na faře karneval. Přijít mohou všechny děti.  
 • V úterý 21. 2. bude v 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých – téma: 4. – 10. přikázání Desatera. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 22. 2. je Popeleční středa, den přísného postu, začátek čtyřicetidenní postní doby. Mše sv. s udělováním popelce budou v katedrále v 8:00 a v 18:00. Večerní mši sv. bude sloužit biskup Tomáš a bude určena pro celou Plzeň, jinde odpolední mše sv. nebude. Polední mše sv. v kostele NPM nebude.
 • Ve čtvrtek 23. 2. bude v 18:00 na faře farní společenství. Na programu bude rozjímání nad sedmi slov Krista na kříži.
 • pátek 24. 2. půjdeme s náctiletými z farnosti na návštěvu zvonů v Liticích. Budeme při zvonění a na jeden ze zvonů zazvoníme. Sraz v 17:15 před kostelem NPM.
 • V postní době budou křížové cesty v kostele NPM vždy v neděli v 15:00 a v pátek v 16:00 (o hodinu později než vloni).
 • sobotu 25. 2. bude farní výlet do Tetína se mší sv. v místním poutním kostele sv. Ludmily, pěšky celkem tam i zpět cca 10 km, sraz: 8:00 u kasy na vlak. nádraží, s sebou buřty. Návrat cca 17:30.
 • V neděli 26. 2. bude 1. neděle postní. Při mši v 10:00 přijme biskup Tomáš katechumeny za čekatele křtu. V 15:00 bude v kostele NPM křížová cesta. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V úterý 28. 2. bude v 18:00 příprava na křest dospělých. Tématem bude: jak se modlit. Přijít může kdokoliv
 • Ve středu 1. 3. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí.
 • Ve středu 1. 3. bude v 18:00 v sálu na biskupství přednáška P. Pavla Frývaldského: Život a teologie Benedikta XVI.
 • Ve čtvrtek 2. 3. bude v 15:30 na faře schůzka těch, kdo by chtěli pomoci při Noci kostelů (2. 6.).
 • V pátek 3. 3. bude první pátek v měsíci. Zpovídat se bude v časech: 7:00 – 11:00 v katedrále (po mši bude i adorace). V 16:00 bude v kostele NPM křížová cesta. V 17:00 bude v kostele NPM mše sv.
 • V sobotu 4. 3. bude výjezdní křížová cesta v přírodě v Radnicích. Sraz bude v 15:00 před místním kostelem (dopravte se auty nebo vlakem v 13:05 z Plzně).
 • V neděli 5. 5. bude 2. neděle v postní. V 15:00 bude v kostele NPM křížová cesta. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • Křížové cesty v přírodě (na místech, kde jsou zbudována zastavení) budou v sobotu 4. 3. v 15:00 v Radnicích (sraz před kostelem), v neděli 19. 3. v 15:00 v Meditační zahradě a v sobotu 1. 4. v 15:00 v Nepomuku (sraz před kostelem sv. Jakuba).
 • sobotu 11. 3. bude postní duchovní obnova na faře ve Františkánské. Fara bude otevřena od 9:00, začíná se v 9:30. Na programu promluvy, prostor pro ztišení a modlitbu, křížová cesta. K dispozici bude i křížová chodba a kaple sv. Barbory v klášteře.
 • sobotu 18. 3. bude v katedrále 24 hodin pro Pána. Ve Sternberské kapli bude od 9:00 adoracea budeme se střídat v hodinových intervalech v soukromé modlitbě. Brzy se budete moci v katedrále zapsat do připravené tabulky ke své hodinové modlitbě.
 • Opět zveme k Postní štafetě: Kdo se chce zapojit, ať se přihlásí do Popeleční středy na petrasovsky@bip.cz. Vždy v pondělí a ve čtvrtek pak dostane od některého ze svých kolegů tři postní výzvy, které může vykonat. Postní výzvy budou: úryvek Písma k rozjímání – malý skutek pokání – úryvek Písma k četbě.
 • O postních nedělích se bude předávat Postní obraz: Jedna z rodin v kostele si může domů vzít na týden obraz Krista, aby se před ním modlila za farnost, za úmysly, které ostatní vhodí do krabičky v kostele. Příští neděli pak obraz zas předáme dalším zájemcům.