farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 19. 3. – 2. 4. 2023

 • Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík naleznete ZDE.
 • V neděli 19. 3. bude v 15:00 křížová cesta v Meditační zahradě (v kostele NPM křížová cesta nebude). V 18:00 pak bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V pondělí 20. 3. je slavnost sv. Josefa (přesunuto z neděle).
 • V úterý 21. 3. bude v 8:45 úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
 • V úterý 21. 3. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. (téma: co je to růženec). Přijít může kdokoliv
 • Ve středu 22. 3. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí. Od 16:00 do 17:00 bude v kostele NPM adorace.
 • Ve středu 22. 3. bude v 18:00 v učebnách na biskupství přednáška P. Vojtěcha Kodeta „Je čas vrátit se k Hospodinu“.
 • Ve čtvrtek 23. 3.  bude v 9:00 úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?)
 • Ve čtvrtek 23. 3.  bude v 18:00 na faře farní společenství. Při něm zazní přednáška arch. Jana Soukupa o postních plátnech.
 • V pátek 24. 3. bude v 16:00 v koste NPM křížová cesta.
 • V sobotu 25. 3. bude slavnost Zvěstování P. Marie.  V 19:00 bude v katedrále koncert – organizuje Plzeňská filharmonie.
 • V neděli 26. 3. přijmou při mši v 10:00 své třetí skrutinium katechumeni. V 15:00 bude křížová cesta v kostele NPM. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V pondělí 27. 3. bude v 18:00 v katedrále varhanní koncert Jiřího Lišky.
 • V úterý 28. 3. budou v 9:00 na faře modlitby matek. V 15:00 bude mše sv. pro děti v kapli na faře.  V 18:00 bude příprava na křest dospělých (téma: co je to adorace). Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 29. 3. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí. Od 16:00 do 17:00 bude v kostele NPM adorace.
 • Ve čtvrtek 30. 3. bude po večerní mši sv. v kostele NPM – tedy asi v 17:45 – modlitba nešpor a 45 min. adorace.
 • V pátek 31. 3. bude v 16:00 v kostele NPM křížová cesta.
 • sobotu 1. 4. bude výjezdní křížová cesta u zastavení v přírodě v Nepomuku. Sraz v 15:00 před kostelem sv. Jakuba. Přijeďte autem nebo vlakem ve 14:03 z Plzně. Ke křížové cestě se připojí i katechumeni, kteří budou na svém předkřestním výletu.
 • Neděle 2. 4. je Květná neděle. Na mši sv. si přineste ratolesti k požehnání. Mši sv. v katedrále v 10:00 slouží biskup Tomáš. V 15:00 bude v kostele NPM křížová cesta. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • Farní tábor pro děti bude na faře v Těnovicích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti hlaste mailem: petrasovsky@bip.cz. Cena: 1700,- Kč, druhé dítě z rodiny 1500,- Kč. Rodinám ve finanční tísni na tábor přispějeme.
 • Vybíráme vosk pro Ukrajinu. Zbytky svíček a vosku (ne hřbitovních, ne čajových, ne ve skle) sbíráme do krabic v katedrále (v kapli Božího hrobu) i kostele NPM (u oltáře sv. Václava). Vosk pak pošleme k výrobě zákopových svíček, které budou na Ukrajině sloužit jako zdroj tepla i možnosti ohřát si jídlo.
 • Na Zelený čtvrtek 6. 4. bude na faře od 15:30, tedy před mší sv. v katedrále, židovská pesachová večeře s masem, nekvašenými chleby, hořkými bylinami a vínem, při které se čtou biblické texty a připomíná vysvobození Izraele z Egypta. Hlaste se zapsáním v kostele nebo mailem na petrasovsky@bip.cz. Počet míst je omezen!