farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 19. 9. – 3. 10. 2021

Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE:

 • V pondělí 20. 9. bude v 19:00 v katedrále koncert v rámci Plzeňského varhanního festivalu.
 • V úterý 21. 9. je svátek sv. Matouše. Na faře ve Františkánské bude první hodina náboženství: v 15:00 pro menší děti, v 16:00 pro větší děti. V 18:00 pak bude na faře příprava na křest na téma: vtělení (Přijít mohou i pokřtění).
 • Ve středu 22. 9. bude v 9:00 na faře setkání nad Písmem. V 17:00 pak bude v katedrále koncert Lions clubu.
 • Ve čtvrtek 23. 9. je památka sv. Pia z Pietrelciny. V 18:00 bude na faře ve Františkánské  farní společenství.
 • sobotu 25. 9. bude v rámci Víkendu otevřených ateliérů ve 14:00 prohlídka katedrály a v 16:00 prohlídka kostela NPM s arch. Janem Soukupem.
 • V neděli 26. 9. bude při mši sv. sbírka na diecézní charitu, do kasičky možno přispět na Městskou charitu. V 18:00 pak bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V pondělí 27. 9. bude památka sv. Vincence z Pauly. V 19:00 bude v katedrále koncert v rámci Plzeňského varhanního festivalu.
 • V úterý 28. 9. bude slavnost sv. Václava. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále a v 17:00 v kostele NPM.
 • Ve středu 29. 9. bude svátek sv. archandělů, V 9:00 bude na faře ve Františkánské setkání nad Písmem.
 • Ve čtvrtek 30. 9. bude památka sv. Jeronýma. V 18:00 bude na faře ve Františkánské modlitební společenství.
 • V pátek 1. 10. bude památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše. Při mši sv. v 8:00 v katedrále se budou žehnat růže.
 • V sobotu 2. 10. bude památka sv. andělů strážných.
 • V neděli 3. 10. bude při mši sv. v 10:00 pokřtěn František Dolanský. Mši sv. bude sloužit biskup František Radkovský, V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • Výuku náboženství bude tento školní rok zajišťovat sestra salesiánka Hanka Koudelková. Setkání budou v úterý od 15:00 (mladší děti) a od 16:00 (starší děti) na faře ve Františkánské.  Začíná se 21. 9. Přihlášku si můžete stáhnout na webu farnosti.
 • Farní kafe je i nadále po každé nedělní mši sv. na faře ve Františkánské nebo na biskupství. První neděli v měsíci ale bude sváteční farní kafe s buchtami (pokud je přinesete). Z tohoto důvodu se také první neděli v měsíci nebude zpovídat přede mší sv. v katedrále.
 • Společenství chlapů bude 6. 10. v 18:00 na faře. Na programu modlitba, povídání, pivo, klobásy.
 • V sobotu 9. 10. bude výlet pro děti na křížový vrch u Chotěšova. Začínáme mší sv. v 8:00 v katedrále. S sebou si vezměte buřty.