farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 2. – 23. 10. 2022

 • Další číslo farního zpravodaje Bartík si můžete prohlédnout ZDE.
 • V neděli 2. 10. nebude večerní adorace a nešpory.
 • V pondělí 3. 10. bude v 19:30 v katedrále koncert České písně.
 •  V úterý 4. 10. je památka sv. Františka z Assisi. V 9:00 bude úklid katedrály. V 17:00 budou v kostele NPM mši sv. sloužit františkáni. Příprava na křest dospělých výjimečně nebude.
 • Ve středu 5. 10.  bude ve 12:00 místo mše sv. v kostele NPM bohoslužba slova se sv. přijímáním.
 • Ve čtvrtek 6. 10. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V pátek 7. 10. bude památka P. Marie Růžencové. Je první pátek v měsíci. Zpovídání bude od 7:30 do 11:00 v katedrále (po mši bude během toho adorace), odpolední zpovídání a adorace nebudou (z důvodu exercicií faráře). V 16:30 bude v kostele NPM mše sv.
 • V sobotu 8. 10. bude výlet farnosti do Koněpruských jeskyní: Sraz: 8:25 na vlakovém nádraží u pokladen. Pojedeme vlakem do zastávky Králův Dvůr – Popovice, odtud cca 7 km, chvilku do pořádného kopce.  Pak prohlídka Koněpruských jeskyní, zpět autobusem z Koněprus. Návrat kolem 17:00.  S sebou: svačinu, pití, něco na opékání, peníze na vstupné, pláštěnku.
 • V neděli 9. 10. bude v 15:00 na faře schůzka těch, kteří jedou do Rumunska. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V úterý 11. 10. budou v 9:00 na faře modlitby matek. V 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých (téma: Bible). Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 12. 10. bude v 19:00 v katedrále koncert orchestru DJKT.
 • Ve čtvrtek 13. 10. nebude večerní farní společenství.
 • V pátek 14. 10. bude místo mše sv. ve 12:00 v kostele NPM bohoslužba slova se sv. přijímáním. Odpolední adorace a zpovídání nebudou.
 • V neděli 16. 10. nebude v katedrále večerní adorace a nešpory.
 • V úterý 18. 10. bude svátek sv. Lukáše. Příprava na křest dospělých nebude. V 19:00 bude v kostele NPM koncert Touch of Gospel.
 • Ve čtvrtek 20. 10. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V pátek 21. 10. bude od 15:00 do 16:00 v kostele NPM zpovídání a adorace.
 • V neděli 23. 10. bude sbírka při mši věnována na misie. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • Od 11. 10. budou mši sv. v úterý v 17:00 v kostele NPM sloužit františkáni. Od 17:45 pak budou na biskupství rozhovory o víře s br. Šebestiánem Smrčinou.
 • V termínu 3. – 7. 10. bude P. Petrašovský na exerciciích, v termínu 12. – 19. 10. bude farní cesta do Rumunska. V těchto dnech budou zastupovat kněží z plzeňského vikariátu. Některé polední mše sv. nahradí bohoslužby slova se sv. přijímáním sloužené jáhnem.
 • Oznámení z pastoračního centra Plzeň – Skvrňany: Nedělní mše sv. v pastoračním centru Skvrňany – v kryptě (u sester salesiánek) se přesouvají od 23. 10 vedle k adventistům do KVK centra, ulice Malesická 1223/10. Mše sv. zůstávají ve stejném čase v 9:30. Je tam bezbariérový přístup, což je výhodné pro starší lidi i pro maminky s kočárky.