farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 20. 11. – 3. 12. 2022

 • Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.
 • V neděli 20. 11. je slavnost Ježíše Krista Krále. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V pondělí 21. 11. je památka Zasvěcení P. Marie.
 • V úterý 22. 11. bude v 17:00 na faře ve Františkánské příprava na křest dospělých. Tématem bude zmrtvýchvstání. Přijít může kdokoliv. Pozor, příprava je výjimečně o hodinu dřív!
 • V úterý 22. 11. budou v 18:00 v katedrále zpívané svatocecilské nešpory s požehnáním nového varhanního positivu. Vede je biskup Tomáš.
 • Ve středu 23. 11. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí.
 • 23. 11. je Červená středa – den modliteb za pronásledované křesťany. V 17:00 vyjde svíčkový průvod od katedrály ke kostelu NPM.
 • Ve čtvrtek 24. 11. bude památka sv. Ondřeje Dung-Laca. V 9:00 bude úklid kostela NPM (Můžete prosím pomoci?) V 18:00 bude na faře farní společenství.
 • sobotu 26. 11. se budou na faře vyrábět adventní věnce. Můžete přijít kdykoliv mezi 13:00 – 15:00. V 15:00 bude žehnání věnců. Materiál bude k dispozici.
 • Neděle 27. 11. je 1. neděle adventní. Při mši se boudou žehnat adventní věnce.  V 6:45 bude v katedrále mše sv. se staročeskými roráty. V 15:00 bude v katedrále varhanní půlhodinka. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V pondělí 28. 11. bude v 19:00 v katedrále koncert rorátních zpěvů.
 • V úterý 29. 11. bude v 6:00 v kostele NPM ve Františkánské mše sv. s roráty. Po nich bude snídaně na faře. Mše sv. v 8:00 v katedrále není.
 • úterý 29. 11. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude nanebevstoupení Páně. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 30. 11. bude svátek sv. Ondřeje. V 9:00 bude na faře setkání nad biblí.
 • Ve čtvrtek 1. 12. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • sobotu 3. 12. bude duchovní obnova farnosti s P. Michalem Kaplánkem na faře ve Štěnovicích (budova spojená s kostelem). Začíná se v 9:30. Přijeďte auty nebo autobusem z Terminálu v 8:35. Oběd zajištěn donáškou pizzy. Na programu promluvy, prostor na modlitbu, mše sv.
 • V neděli 2. 12. bude 2. neděle adventní. V 6:45 bude v katedrále mše sv. se staročeskými roráty. Při farním kafi po mši v katedrále (tedy cca v 11:15) bude na faře slavnostní otevření farní knihovny. V 15:00 bude v katedrále varhanní půlhodinka. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V neděli 2. 12. bude v 15:00 na faře výroba keramického betlému. Každý vyrobí z hlíny svou figurku. Ty budou vystaveny v kostele a pak prodány, z výtěžku přispějeme Adopci na dálku.