farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 20. 2. – 6. 3. 2022

Další číslo farního zpravodaje Bartík naleznete ZDE.

♦ V neděli 20. 2. bude při mši sbírka na Haléř sv. Petra – projekty Svatého stolce. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.

♦ V úterý 22. 2. bude svátek Stolce sv. Petra.  V 9:00 budou na faře modlitby, v 18:00 bude v rámci přípravy na křest dospělých synodní skupinka s katechumeny. Přijít může kdokoliv.

♦ Ve středu 23. 2. bude památka sv. Polykarpa. V 9:00 bude na faře setkání nad Biblí.

♦ Ve čtvrtek 24. 2. bude v 18:00 na faře farní společenství, budeme číst texty Matky Terezy.

♦ V neděli 27. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.

♦ V pondělí 28. 2. budeme v 18:00 věšet postní plátna v kostele NPM i v katedrále.  Mohou prosím přijít chlapi pomoci? Sraz bude v kostele NPM.

♦ V úterý 1. 3. bude v 8:45 úklid katedrály. Můžete prosím pomoci? V 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých (téma: 6. a 7. přikázání), přijít může kdokoli.

♦ Ve středu 2. 3. bude Popeleční středa, začátek postní doby, den přísného postu. Mše sv. s udělováním popelce budou v 8:00 v katedrále, ve 12:00 v kostele NPM a v 18:00 v katedrále. Večerní mši slouží biskup Tomáš, budeme ji slavit spolu se všemi plzeňskými farnostmi, ostatní večerní mše po Plzni budou zrušeny.

♦ Ve čtvrtek 3. 3. bude v 9:00 úklid kostela NPM. Můžete prosím pomoci? V 18:00 bude na faře modlitební společenství.

♦ V pátek 4. 3. bude v 15:00 v kostele NPM křížová cesta.

♦ V sobotu 5. 3. bude v 10:00 v katedrále setkání pro ministranty. Ve 14:00 bude v kostele NPM svatba Míry Landsmanna a Elišky Šmídlové. V 17:00 bude v katedrále koncert žesťové hudby.

♦ V neděli 6. 3. bude 1. neděle postní. Po dopoledních mších při farním kafi bude beseda s Hanou Šimrovou o duchovní službě ve vězení. V 15:00 pak bude křížová cesta v kostele NPM. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.

Modlitba křížové cesty bude v postní době každý pátek a neděli v 15:00 v kostele NPM. Z tohoto důvodu nebudou pravidelné páteční adorace.

♦ Dvakrát během postní doby také v sobotu vyrazíme na křížovou cestu ven, na místa, kde jsou křížové cesty v krajině: 12. 3. ve 14:30 do Radnic a 26. 3. v 15:00 do Stříbra.

♦ V sobotu 2. 4. bude farní postní duchovní obnova na faře ve Štěnovicích.

Kurzy alfa (setkání pro hledající) začnou19. 4. v 18:00 na faře a budou pak každé úterý. Prosím, zvěte své přátele.