farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 22. 1. – 5. 2. 2023

 • Další číslo farního zpravodaje Bartík si můžete prohlédnout ZDE.
 • V neděli 22. 1. je sbírka při mši sv. věnována na bible v chudých zemích.
 • V neděli 22. 1. bude v katedrále v 18:00 půlhodinová adorace a nešpory.
 • V úterý 24. 1. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých, tématem bude Eucharistie. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 25. 1. je svátek Obrácení sv. Pavla. V 18:00 bude na faře pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 26. 1. bude v 18:00 na faře farní společenství.
 • Začala příprava na biřmování. Pokud se chce někdo přidat, scházíme se ve středu od 17:00 do 18:00 na faře.
 • Farní tábor pro děti bude na faře v Těnovicích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti můžete hlásit mailem: petrasovsky@bip.cz. Podrobnosti budou zveřejněny později.
 • V úterý 31. 1. je památka sv. Jana Bosca. V 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých – téma: svátost smíření. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 1. 2. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí. Ve 12:00 nebude v kostele NPM mše sv., ale bohoslužba slova s přijímáním. Odpolední adorace a zpovídání nebudou. Ve 20:00 bude v kostele NPM večer chval. (pořádají studenti)
 • Ve čtvrtek 2. 2. bude svátek Uvedení Páně do chrámu – hromnice. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále a v 17:00 v kostele NPM, při obou bude žehnání svíček. Večerní nešpory a adorace nebudou.
 • V pátek 3. 2. bude památka sv. Blažeje, bude první pátek v měsíci. Po mších sv. bude svatoblažejské požehnání. Zpovídat se bude v termínech 7:30 – 11:00  (katedrála, po mši i adorace), 16:00 – 16:30 (kostel NPM, s adorací). V 17:00 bude v kostele NPM mše sv.
 • V pátek 3. 2. bude ve 12:00 v kostele NPM místo mše sv. bohoslužba slova s přijímáním.
 • V sobotu 4. 2.  bude kromě obvyklé mše sv. v 8:00 v katedrále i mše sv. v 10:00 pro zasvěcené osoby.
 • V neděli 5. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.