farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 23. 10. – 6. 11. 2022

 • Zpravodaj farnosti Bartík si prohlédněte ZDE.
 • V úterý 25. 10. budou v 9:00 na faře modlitby matek. V 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých – téma: vtělení (přijít může kdokoliv).
 • Ve středu 26. 10. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí. V 16:30 bude ekonomická rada farnosti, v 18:00 pastorační rada farnosti.
 • Ve čtvrtek 27. 10. bude v 18:00 na faře farní společenství.
 • V pátek 28. 10. je svátek sv. Šimona a Judy. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále a v 17:00 v kostele NPM. Polední mše sv. ani adorace a zpovídání nebudou.
 • V neděli 30. 10. je 31. neděle v mezidobí. Při mši sv. v 10:00 bude pokřtěn Tomáš Lazar. V 19:00 bude v katedrále koncert orchestru DJKT Requiem W. A. Mozarta. Večerní adorace a nešpory nebudou.
 • V úterý 1. 11. je slavnost Všech svatých. Mše sv. v 17:00 kostele NPM nebude. Místo toho bude v 18:00 mše sv. v katedrále. Slouží ji biskup Tomáš. Příprava na křest dospělých nebude
 • Ve středu 2. 11. jsou Dušičky – vzpomínka na zemřelé. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále, ve 12:00 v kostele NPM a v 17:00 v kostele NPM. V 18:00 bude v katedrále Svíce pro naše zemřelé. Vede ji biskup Tomáš. Pozvěte prosím své nekostelní známé.
 • Ve čtvrtek 3. 11. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V pátek 4. 11. je památka sv. Karla Boromejského. Bude první pátek v měsíci. Zpovídat se bude v těchto časech: 7:00 – 11:00 (katedrála – od 9:00 i adorace), 15:00 – 16:30 (kostel NPM – během toho adorace). V 16:30 bude v kostele NPM  mše sv.
 • V sobotu 12. 11. bude výlet s farností na Svatou Horu. Sraz: 8:00 u pokladen na vlak. nádraží, pojedeme do Bratkovic, pak cca 9 km pěšky na Svatou Horu. Zde mše sv. ve 14:00 (můžete i přijet autem a přidat se). Návrat v 17:37 do Plzně. S sebou: svačinu, něco na opékání, peníze na vlak.
 • V katedrále i v kostele NPM je proutěný koš, do kterého můžete vhazovat lístky se jmény svých zemřelých. Za ně pak bude sloužena mše sv. 2. 11. v 8:00 v katedrále.
 • Ve středu 9. 11. bude v 18:00 na biskupství přednáška biskupa Václava Malého Pronásledování křesťanů ve světe.