farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 23. 5. – 6. 6. 2021

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík s prohlédněte ZDE.

 • Každou neděli je v 18:00 v kostele NPM půlhodinová adorace a modlitba nešpor.
 • V neděli 23.5. je v 18:00 v Masných krámech modlitba naší farnosti před Plzeňskou Madonou. Vstup je možný jen pro přihlášené. Je ale ještě několik volných míst v sobotu 29.5. Je možné se přihlásit na faře.
 • Obnovujeme společenství na faře: v úterý v 18:00 bude první příprava na křest dospělých, ve středu v 9:00 bude setkání nad Biblí, ve čtvrtek 27.5. v 18:00 modlitby matek za děti, ve čtvrtek 3. 6. společenství nebude (je slavnost Těla a Krve Páně)
 • V pátek 28.5. bude Noc kostelů. V kostele NPM se začíná v 18:00 mší sv., končí se o půlnoci. Katedrála ještě letos otevřena nebude, jen od 16:00 do 21:00 lze vystoupat na věž. Program najdete na těchto stránkách.
 • neděli 30.5. je slavnost Nejsv. Trojice. Odpoledne jste zváni na poutní místo Vršíček u Rokycan, kde bude mít naše farnost májovu bohoslužbu. Sraz bude ve 14:30 na parkovišti pod schody, v 15:00 začne májová v kostelíku na kopci.
 • Ve čtvrtek 3.6. je slavnost Těla a Krve Páně. V kostele NPM bude mše sv. pouze v 18:00, bude ji celebrovat biskup Tomáš (mše sv. v 8:00 a v 17:00 nebudou). Po mši sv. bude průvod v ambitech křížové chodby kláštera kolem čtyř oltářů. Můžete si přinést věnečky k požehnání.
 • V pátek 4.6. je první pátek v měsíci. Mše sv. v kostele NPM budou v 8:00, 12:00 a 16:30. Adorace s možností zpovědi bude v čase 7:00 – 11:00, 15:00 – 16:30.
 • V sobotu 5.6. bude v katedrále diecézní pouť. Kvůli pandemickým opatřením je však účast možná pouze pro pozvané.
 • V neděli 6.6. bude mše sv. v 8:00 v kostele NPM ve Františkánské a v 10:00 v katedrále, kterou bude celebrovat biskup Tomáš. Na mši sv. do katedrály je třeba se přihlásit (733 741 676)
 • Na pověšení zvonu Anna na věž kostela NPM se už vybralo. Moc díky všem, kdo přispěli.  Zvon se bude věšet do dvou měsíců. Pokud se v dřevěné pokladničce v kostele ještě něco objeví, použijeme to na výrobu dveří z presbytáře do zvonice.
 • Do dřevěné kasičky v přední části kostela můžete vhazovat své dary na
 • Při otevření katedrály v neděli 6.6. může na mši sv. v 10:00 přijít z naší farnosti 150 lidí. Vstup bude možný jen pro přihlášené. Hlaste se telefonicky nebo osobně na faře.
 • Od června se mění časy nedělních bohoslužeb: v 8:00 bude mše sv. v kostele NPM, v 10:00 v katedrále. S výjimkou 6.6. budou během června ještě mše sv. v 7:00 v katedrále.