farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 25. 4. – 9. 5. 2021

Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.

  • Bohoslužeb se může nově účastnit i více lidí, pokud dodržují dvou metrové rozestupy. Proto zkusíme zrušit přihlašování na nedělní mše sv. Rušíme také přidanou mši sv. v 17:00. V kostele prosím obsazujte pouze označená místa v lavicích (pokud nejste z jedné domácnosti).
  • úterý 27. 4. bude mít Pavel Petrašovský dovolenou. Zastupovat budou plzeňští kněží.
  • Ve středu 28. 4. bude v 18:00 online schůzka organizátorů Noci kostelů. Chcete-li se přidat, dejte vědět, pošleme odkaz.
  • Ve čtvrtek 29. 4. bude v 15:30 v kostele NPM zádušní mše sv. za + farníka Pavla Romanuttiho. V 17:00 bude mše sv. pro terciáře františkánů.
  • neděli 2. 5. se pomodlíme cestu světla na krásné venkovní křížové cestě v Radnicích. Sraz je ve 14:30 u radnického kostela. Cesta světla je velikonoční obdoba křížové cesty.
  • V neděli 9. 5. bude sbírka při mši sv. věnována na pomoc pronásledovaným křesťanům.
  • P. Robert Bergman bude od července farářem ve Spáleném Poříčí. Příležitost poděkovat za jeho dobrou službu v naší farnosti a rozloučit se ještě bude.
  • Sbírku na opravu opadané omítky v předsíni kostela NPM jsme zaměnili na sbírku na pověšení zvonu Anna na věž kostela NPM. Na omítky jsme totiž na poslední chvíli dostali dotaci z Nadace 700 let města Plzně. Na zvon bychom potřebovali vybrat alespoň 85.000,- Kč do dřevěné kasičky v přední části kostela. Děkujeme. Pokud jste přispěli na omítku a nechcete tuto částku převést na pověšení zvonu, přijďte, váš dar vám vrátíme.  
  • Velké poděkování všem, kdo se zúčastnili sobotní brigády na okopávání omítky a probourávání vchodu do věže v kostele NPM.