farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 26. 12. 2021 – 9. 1. 2022

Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE:

 • V neděli 26. 12. je v 16:00 v katedrále koncert České mše vánoční Jana Jakuba Ryby, v 18:00 pak adorace a nešpory.
 • Mezi svátky nebudou polední mše sv., večerní v úterý a čtvrtek ano.
 • pondělí 27. 12. bude svátek sv. Jana Evangelisty. Při mši sv. v 8:00 v katedrále se bude žehnat víno. Přineste si vlastní lahve.
 • úterý 28. 12. bude svátek sv. Mláďátek. Mše sv. budou v 8:00 v kat. a v 17:00 v NPM.
 • pátek 31. 12. bude v 16:00 v katedrále mše sv. s biskupem Tomášem na ukončení roku.
 • sobotu 1. 1. je slavnost Matky Boží P. Marie. Mše sv. budou stejně jako v neděli (8:00 NPM / 10:00 kat. / 20:00 NPM)
 • neděli 2. 1. začíná týden modliteb za jednotu křesťanů. Každý den večer v tomto týdnu bude ekumenická modlitba v některém kostele nebo modlitebně některé plzeňské církve, kázat bude host z jiného společenství. V neděli 2. 1. bude v 17:00 modlitba u Křesťanských společenství v salesiánském kostele v Lobzích. Z tohoto důvodu nebude večerní adorace a nešpory. Podrobný přehled míst a časů ekumenických modliteb naleznete ZDE.
 • V pondělí 3. 1. je nezávazná památka Nejsv. jména Ježíš.
 • V úterý 4. 1. bude v 18:00 na faře ve Františkánské příprava na křest na téma Eucharistie, přijít může kdokoli.
 • Ve čtvrtek 6. 1. bude slavnost Zjevení Páně. V 8:00 a 18:00 bude v katedrále mše sv. s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlata: obě v katedrále. Mši sv. v 18:00 slouží biskup Tomáš Holub. Mše sv. v 17:00 a společenství na faře z tohoto důvodu nebude.
 • V sobotu 8. 1. bude v 18:00 ekumenická modlitba u nás, ve farním sále Františkánské 11, káže evangelická farářka Helena Hamariová.
 • V neděli 9. 1. bude svátek Křtu Páně. Jím končí vánoční doba. Po mši sv. v 8:00 bude v kostele NPM prodej keramického betlému, z výtěžku zaplatíme v rámci Adopce na dálku další rok studia dvěma dětem z Indie. Večerní adorace a nešpory nebudou z důvodu ekumenických modliteb.