farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti – 26. 6. 2022 – a celé prázdniny

 • Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.
 • V úterý 28. 6. bude památka sv. Ireneje. V 9:00 budou na faře modlitby matek. V 18:00 bude na faře poslední setkání Kurzu Alfa.
 • Ve středu 29. 6. bude slavnost sv. Petra a Pavla. V 9:00 bude na faře setkání nad biblí. V 17:00 bude navíc přidaná mše sv. v kostele NPM.
 • Ve čtvrtek 30. 6. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V ČERVENCI A SRPNU NEBUDOU MŠE SV: VE 12:00 A V 17:00 A V NEDĚLI VE 20:00 V KOSTELE NPM. Zůstávají mše sv. v 8:00 v katedrále (po – so) a nedělní v 8:00 v NPM a v 10:00 v katedrále.
 • V pátek 1. 7. je 1. pátek v měsíci. Zpovídat se bude od 7:00 do 11:00 v katedrále (po mši bude i adorace)  Od 15:00 do 16:00 bude adorace a zpovídání v kostele NPM
 • pátek 1. 7. bude v 16:30 v katedrále mše sv. u příležitosti 60 let výročí kněžství Mons. Emila Soukupa. Po mši bude pohoštění na biskupství. Večerní mše sv. v kostele NPM nebude
 • V neděli 3. 7. bude v 18:00 v katedrále adorace a nešpory.
 • V úterý 5. 7. bude slavnost sv. Cyrila a Metoděje  V 17:00 bude navíc přidaná mše sv. v kostele NPM.
 • V termínu 8. – 10. 7. bude farní voda – sjezd Lužnice
 • V neděli 10. 7. nebude večerní adorace a nešpory.
 • V pondělí 11. 7. bude svátek sv. Benedikta.
 • V termínu 15. – 17. 7. bude farní čundr do Slavkovského lesa.
 • V neděli 17. 7. nebude v katedrále večerní adorace a nešpory.
 • V pátek 22. 7. bude svátek sv. Máří Magdalény. V 9:00 bude v katedrále varhanní koncert Aleše Noska.
 • V sobotu 23. 7. bude svátek sv. Brigity.
 • V neděli 24. 7. bude od 15:00 do 17:00  v Meditační zahradě  den prarodičů a seniorů. ♦ vystoupí dětský sbor Špačci sv. Bartoloměje  ♦ povídání o Plzeňské Madoně ♦ posezení u opékání špekáčků ♦ zpěv při kytaře ♦ tel. pro zajištění dopravy: 778 274 550 ♦ Večerní adorace a nešpory v katedrále nebudou.
 • V pondělí 25. 7. bude svátek sv. Jakuba
 • V neděli 31. 7. nebude večerní adorace a nešpory.
 • V úterý 2. 8.  bude v 18:00 v kostele NPM  mše sv. u příležitosti svátku  Porciunkule – slouží františkáni.
 • V pátek 5. 8. je 1. pátek v měsíci. Zpovídat se bude od 7:00 do 11:00 v katedrále (po mši bude i adorace)  Od 15:00 do 16:00 bude adorace a zpovídání v kostele NPM. V 16:30 pak bude mše sv. v kostele NPM.
 • V sobotu 6. 8. bude svátek Proměnění Páně.
 • V neděli 7. 8. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V úterý 9. 8. bude svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže.
 • Ve středu 10. 8. bude svátek sv. Vavřince.
 • V termínu 11. – 14. 8. bude pěší pouť farnosti z Plzně do Domažlic
 • V neděli 14. 8. bude možnost autobusové pouti do Domažlic na vavřineckou pouť, kam putují farníci pěšky – hlaste se u Anny Sladké. Večerní adorace a nešpory v katedrále nebudou.
 • V pondělí 15. 8. bude slavnost Nanebevzetí P. Marie. V 8:00 bude v katedrále mše sv. s žehnáním květin a bylin. V 18:00 pak bude poutní mše sv. s žehnáním květin a bylin v kostele NPM. Po večerní mši sv. grilování a setkání farnosti před farou.
 • V neděli 21. 8. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • Ve středu 24. 8. bude svátek sv. Bartoloměje. V 8:00 a 16:00 budou v katedrále poutní mše sv., po odpolední mši bude grilování a setkání farnosti na biskupství
 • V neděle 28. 8. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • Ve čtvrtek 1. 9. bude v 16:00 v katedrále požehnání školákům, pak hledání pokladu na plzeňském náměstí
 • V neděli 4. 9. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V sobotu 10. 9. bude diecézní pouť v Teplé. Plánujeme objednat autobus
 • (Po)prázdninové akce farnosti: ♦ 8. – 10. 7. – farní voda – sjezd Lužnice na kánoích, spaní v kempech ve stanu, poslední možnost přihlášení: 26. 6. ♦ 15. – 17. 7. – farní čundr – Slavkovský les, putování s krosnami, spaní pod širákem či ve stanu ♦ 24. 7. – den prarodičů a seniorů – Meditační zahrada – viz níže ♦ 11. – 14. 8. – pěší pouť z Plzně do Domažlic – na chodskou vavřineckou pouť, spaní pod střechou, věci na spaní se vezou autem, denně cca 25 km ♦ 10. 9. – diecézní pouť v Teplé – objednáme autobus ♦ 12. – 19. 10. – s farností do českých vesnic v Rumunsku – autobusem, hlaste se do konce srpna, cena: 9.500,- Kč ‚V ceně je zahrnuto: 6 x ubytovaní, 6 x polopenze (4 x v Gerníku, 2 x Hotel President****), doprava tam a zpět, služby průvodce po celou dobu zájezdu, pojištění CK proti úpadku