farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 28. 11. – 12. 12. 2021

 • Další číslo farního zpravodaje Bartík naleznete ZDE:

 • Každou adventní neděli bude přidána mše sv. v 7:00 v katedrále se zpěvem rorát. Zpívat se začíná už v 6:45.
 • Každou adventní neděli bude v 15:00 v katedrále první varhanní půlhodinka. V 18:00 pak bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • pondělí 29. 11. bude v 19:00 v katedrále koncert staročeských rorátních zpěvů v podání souboru Ritornello.
 • Každé adventní úterý bude mše sv. se zpěvem rorát v 6:00 v kostele NPM. Úterní mše sv. v 8:00 v katedrále nebudou.
 • úterý 30. 11. bude v 9:00 na faře společenství modliteb matek.
 • Ve středu 1. 12. bude v 16:30 na faře ekonomická rada farnosti.
 • Ve středu 1. 12. bude v 18:00 na faře setkání chlapů, tentokrát s přednáškou biskupa Tomáše o mužské spiritualitě.
 • Ve čtvrtek 2. 12. bude v 18:00 modlitební společenství.
 • úterý 7. 12. bude v 8:45 úklid katedrály. Můžete prosím pomoci?
 • Ve středu 8. 12. bude slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Kromě mší sv. v 8:00 (kat.) a ve 12:00 (NPM) bude navíc ještě mše sv. v 17:00 v kostele Nanebevzetí P. Marie.
 • Ve čtvrtek 9. 12. bude v 18:00 farní společenství. Při něm se bude promítat ruský film Ostrov.
 • sobotu 11. 12. bude na faře ve Štěnovicích duchovní obnova farnosti, začínáme v 10:00, končíme cca v 16:00.
 • neděli 12. 12. budou při mši sv. v 10:00 v katedrále přijetí do katechumenátu.