farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 29. 5. – 12. 6. 2022

 • Další číslo farního zpravodaje Bartík je ZDE.
 • neděli 29. 5. bude v 15:00 májová pobožnost naší farnosti na poutním místě Vršíček u Rokycan. V 18:00 bude půlhodinová adorace a nešpory v katedrále.
 • úterý 31. 5. je svátek Navštívení P. Marie. V 18:00 bude v katedrále Den Plzeňské Madony, bohoslužba slova s biskupem Tomášem.
 • Ve středu 1. 6. bude v 17:00 v katedrále mše sv. s biskupem Václavem Malým. V 18:00 s ním bude beseda v sále na biskupství.
 • Ve čtvrtek 2. 6. bude v 18:00 na faře společenství modlitby.
 • pátek 3. 6. je první pátek v měsíci. Zpovídá se od 7:00 do 11:00 v katedrále a od 15:00 do 16:30 v kostele NPM, během toho adorace. V 16:30 bude v kostele NPM mše sv.
 • sobotu 4. 6. bude ve 14:30 v katedrále koncert sboru Augustana Choir z USA.
 • sobotu 4. 6. bude v 19:00 v katedrále bohoslužba slova – vigilie seslání Ducha sv. s biskupem Tomášem. Modlitby bude doprovázet chválová kapela.
 • neděli 5. 6. je slavnost Seslání Ducha sv. Při mši sv. v 10:00 se bude udělovat svátost biřmování.
 • V neděli 5. 6. 2022 ve 14 hod na Lochotíně na zahradě u Domečku, Komenského 21, kde bydlí františkáni, proběhne představení Divadla Víti Marčíka – pohádka O Šípkové Růžence. Srdečně zve farnost Plzeň Severní předměstí a bratři františkáni
 • Ve středu 8. 6. bude v 16:00 na faře pod vedením Ireny Pulicarové školení pro ty, kdo při mši čtou.
 • Ve středu 8. 6. bude v 18:00 na faře setkání chlapů.
 • Ve čtvrtek 9. 6. je svátek Ježíše Krista Nejvyššího kněze. V 18:00 bude na faře farní společenství.
 • V pátek 10. 6. bude Noc kostelů. Program v katedrále najdete ZDE, program v kostele NPM je ZDE.
 •  V neděli 12. 6. je slavnost Nejsv. Trojice. Při mši sv. v 10:00 v katedrále bude první sv. přijímání dětí.