farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 3. – 17. 10. 2021

Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.

 • V pondělí 4. 10. je památka sv. Františka z Assisi. Kromě obvyklých mší sv. bude přidána i v 18:00 v kostele NPM. Slouží ji br. františkáni.
 • Každé úterý je na faře náboženství: v 15:00 pro mladší děti, v 16:00 pro starší děti.
 • V úterý 5. 10. bude na faře v 18:00 příprava na křest dospělých. Téma bude: Panna Maria. Může přijít kdokoliv.
 • Ve středu 6. 10. bude v 18:00 na faře ve Františkánské setkání chlapů. Na programu bude modlitba, povídání, klobásy a pivo.
 • Ve čtvrtek 7. 10. bude památka P. Marie Růžencové. V 18:00 bude na faře ve Františkánské farní společenství. Tentokrát budeme číst texty o sv. Františkovi.
 • V sobotu 9. 10. bude výlet pro děti na Křížový vrch. Sraz bude v 8:00 na mši sv. v kat. (nebo v 9:00 po mši). S sebou: buřty, pití, pláštěnku, peníze na vlak.
 • Neděle 10. 10. je 28. nedělí v mezidobí.  V 17:00 bude v katedrále na náměstí povídání o křesťanství pro lidi nekostelní (téma: Jak si křesťanství nepředstavuje Boha). V 18:00 pak bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V úterý 12. 10. bude v 18:00 na faře ve Františkánské příprava na křest dospělých na téma: kříž. Může přijít kdokoliv.
 • Ve středu 13. 10. bude v 16:30 na faře ve Františkánské pastorační rada.
 • Ve čtvrtek 14. 10. bude v 18:00 na faře ve Františkánské modlitební společenství. V 19:00 bude v kostele NPM koncert Touch of Gospel.
 • V sobotu 16. 10. bude v katedrále celodenní setkání sborů plzeňské diecéze
 • Neděle 17. 10. je 29. nedělí v mezidobí. Při mši sv. v 10:00 bude v katedrále zahájení diecézní fáze synodní cesty. Slouží biskup Tomáš. V 17:00 bude v katedrále na náměstí povídání o křesťanství pro lidi nekostelní (téma: Jak si křesťanství představuje Boha). V 18:00 pak bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.