farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 30. 4. – 14. 5. 2023

 • Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík naleznete ZDE.
 • V neděli 30. 4.  bude v 18:00 půlhod. adorace a nešpory.
 • V pondělí 1. 5. bude památka sv. Josefa Dělníka. Mše sv. ve 12:00 nebude. V 19:00 bude v katedrále varhanní koncert.
 • V úterý 2. 5. bude památka sv. Atanáše. V 8:45 bude úklid katedrály (můžete prosím pomoci?) V 18:00 bude na faře 1. příprava na křest dospělých (téma: víra). Přijít může kdokoliv.´
 • Ve středu 3. 5. bude svátek sv. Filipa a Jakuba. V 9:00 bude na faře setkání nad biblí. Ve 12:00 bude místo mše sv. bohoslužba slova se sv. přijímáním vedená jáhnem. Odpolední adorace a zpovídání nebude.
 • Ve čtvrtek 4. 5. bude v 9:00 úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?) Večerní nešpory a adorace nebudou.
 • V pátek 5. 5. bude 1. pátek v měsíci. Zpovídání bude v těchto časech: 7:30 – 11:00 v katedrále (po mši i adorace), odpolední zpovídání a adorace v kostele NPM nebude.
 • V pátek 5. 5. bude ve 12:00 v kostele NPM mše sv. za P. Václava Škacha. V 17:00 bude mše sv. v kostele NPM.
 • V neděli 7. 5. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V pondělí 8. 5. bude památka P. M. Prostřednice všech milostí. Mše sv. ve 12:00 nebude.
 • V úterý 9. 5. budou v 9:00 na faře modlitby matek. V 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých (téma: jaký je Bůh). Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 10. 5. bude v 9:00 na faře setkání na biblí. Od 16:00 do 17:00 bude v kostele NPM adorace.
 • Ve středu 10. 5. bude v 18:00 v aule Filozofické fakulty ZČU (Jungmannova 1) přednáška Marka Orka Váchy Umění žít.
 • Ve středu 10. 5. bude v 19:30 v katedrále absolventský varhanní koncert.
 • Ve čtvrtek 11. 5. bude v 16:30 v katedrále koncert Církevního gymnázia.
 • Ve čtvrtek 11. 5. bude v 18:00 na faře farní společenství.
 • V pátek 12. 5. odpolední adorace a zpovídání nebudou V 18:00 začne farní víkend na faře v Horní Blatné v Krušných horách.
 • V neděli 14. 5. bude sbírka při mši věnována na pronásledované křesťany. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V květnu budou po všech ranních mších vyjma neděle mariánské litanie.
 • Od 3. 5. do 6. 5. bude Pavel Petrašovský na dovolené. Mše sv. budou sloužit plzeňští kněží, ve středu 3. 5. bude ve 12:00 bohoslužba slova se sv. přijímáním vedená jáhnem. Středeční a páteční zpovídání a adorace nebudou.
 • Setkání chlapů bude 17. 5. v 18:00 na faře.
 • Farní tábor pro děti bude na faře v Tě-novicích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti hlaste mailem: petrasovsky@bip.cz. Cena: 1700,- Kč, druhé dítě z rodiny 1500,- Kč.
 • V katedrále i v kostele NPM pokračuje sbírka vosku, větších plechovek a trvanlivých potravin na pomoc Ukrajině. Vše prosím ukládejte do připravených krabic.