farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 31. 10 – 14. 11. 2021

Další číslo farního zpravodaje Bartík si můžete prohlédnout ZDE:

 • neděli 24. 10. bude v 18:00 pak v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • pondělí 1. 11. je slavnost Všech svatých. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále, ve 12:00 v kostele NPM a v 17:00 v kostele NPM. Ve 13:00 bude mít navíc biskup Tomáš mši sv. pro charitu v katedrále.
 • úterý 2. 11. budou Dušičky – vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále, ve 14:00 v kostele sv. Václava na Ústředním hřbitově (po mši bude modlitba za zemřelé na hřbitově) a v 17:00 v kostele NPM.
 • Do připraveného koše můžete v obou kostelích vhazovat jména vašich zemřelých. Za ně pak bude na Dušičky sloužena mše sv. v 8:00 v katedrále.
 • Biskup Tomáš zve všechny, kteří ztratili někoho blízkého, na akci Svíce pro naše zemřelé, která se uskuteční v úterý 2. 11. od 18:00 v katedrále.Na místě budete moci na lístek napsat jména vašich blízkých zemřelých nebo vaši prosbu. Lístky budou během akce předány mnichům trapistům z kláštera v Novém Dvoře, kteří se za zemřelé budou modlit. Biskup Tomáš vás rovněž prosí, abyste řekli o akci Svíce pro naše zemřelé i lidem ve vašem okolí, kteří ztratili někoho blízkého a případně přišli spolu s nimi.
 • úterý 2. 11. bude v 9:00 setkání modliteb matek
 • Ve středu 3. 11. bude v 18:00 na faře setkání chlapů. Na programu bude modlitba, klobásy a pivo.
 • Ve čtvrtek 4. 11. bude památka sv. Karla Boromejského. V 18:00 bude na faře modlitební společenství.
 • neděli 7. 11. bude velké farní kafe po obou mších sv. Můžete přinést buchty.
 • úterý 9. 11. bude v 8:45 úklid katedrály. Můžete prosím pomoci?
 • Ve středu 10. 11. nebude z důvodu kurzu nemocničních kaplanů zpovědní služba Pavla Petrašovského.
 • Ve čtvrtek 11. 11. bude v 9:00 úklid kostela NPM. Můžete prosím pomoci?
 • sobotu 13. 11. bude výlet farnosti na hrad Gutštejn. Sraz bude v 8:30 na vlakovém nádraží u sochy hutníka. S sebou: pláštěnku, svačinu, buřty, pití, peníze na vlak.