farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 4. – 17. 12. 2022

 • Další číslo farního věstníku Bartík si prohlédněte ZDE.
 • V adventu budou mše sv. se zpěvy rorát každou neděli v 6:45 v katedrále s doprovodem malého orchestru a v úterý v 6:00 v kostele NPM za svitu svíček.
 • Každou adventní neděli budou také v 15:00 v katedrále varhanní půlhodinky. V neděli 4. 12. hraje Miroslav Pšenička.
 • neděli 4. 12. bude od 15:00 na faře výroba keramického betlému. Každý vyrobí svou figurku. Ty budou vystaveny v kostele a pak prodány, z výtěžku přispějeme na Adopci na dálku.
 • neděli 4. 12. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V úterý 6. 12. bude v 18:00 na faře ve Františkánské příprava na křest dospělých. Tématem bude Duch sv. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 7. 12. bude ve 20:00 v kostele NPM večer chval organizovaný studenty.
 • Ve čtvrtek 8. 12. je slavnost P. Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V 18:00 bude na faře farní společenství.
 • sobotu 10. 12. mezi 14. a 16. hod. můžete přinést na faru ve Františkánské věci na dobročinný bazar (keramika, obrázky, kabelky, trvanlivé potraviny atd.) Bazar bude v neděli 11. 12. od 9:00 do 16:00 na faře. Výtěžek bude věnován na dobročinné účely.
 • V neděli 11. 12. je 3. neděle adventní. V 6:45 bude v katedrále mše sv. s roráty. V 15:00 bude v katedrále adventní varhanní půlhodinka. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • V pondělí 12. 12. bude v 18:00 v kostele NPM  koncert konzervatoře.
 • V úterý 13. 12. je památka sv. Lucie. V 6:00 bude v kostele NPM mše sv. s roráty, po nich snídaně na faře (mše sv. v 8:00 v katedrále nebude). V 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých – téma: církev. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 14. 12. je památka sv. Jana od Kříže. V 9:00 bude na faře setkání nad biblí. V 18:00 bude na faře setkání chlapů.
 • Ve čtvrtek 15. 12. bude v 18:00 na faře modlitební společenství.
 • V sobotu 17. 12. se bude od 9:00 v obou kostelech stavět betlém a zasazovat stromky. Prosíme zvláště chlapy, aby přišli. Sraz v bude v kostele NPM.
 • V neděli 18. 12. je 4. neděle adventní. V 6:45 bude v katedrále mše sv. s roráty. V 15:00 bude v katedrále adventní varhanní půlhodinka. V 18:00 bude v katedrále půlhod. adorace a nešpory.