farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 4. – 18. 9. 2022

 • Další číslo farního zpravodaje Bartík najdete ZDE.
 • Od září začínají v kostele NPM polední mše sv. (pondělí, středa, pátek) a mše sv. v 17:00 (úterý, čtvrtek).
 • neděli 4. 9. bude v katedrále v 18:00 půlhodinová adorace a modlitba nešpor.
 • úterý 6. 9. bude po ranní mši sv. úklid katedrály. Přijďte prosím pomoci. V 18:00 bude na faře pastorační rada.
 • Ve středu 7. 9. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí a v 18:00 setkání chlapů. Na programu: modlitba, klobásy a pivo.
 • Ve čtvrtek 8. 9. je svátek Narození P. Marie. V 18:00 bude na faře modlitební společenství.
 • Mění se časy zpovědních služeb: v pondělí 9:00 – 11:00 (Mons. E. Soukup), úterý 16:00 – 17:00 (františkáni), středa 15:00 – 16:00 (P. Petrašovský), pátek 15:00 – 16:00 – během toho adorace (P. Petrašovský)
 • V sobotu 10. 9. je diecézní pouť v Teplé. Program: přednáška Pavla Hoška, povídání o synodě, program pro děti a náctileté, mše sv. ve 14:30. V 7:45 vyjíždí autobus z náměstí. Přihlášky na autobus na faře u Anny Sladké.
 • neděli 11. 9. bude v katedrále v 18:00 půlhodinová adorace a modlitba nešpor.
 • úterý 13. 9. začíná v 18:00 na faře příprava na křest dospělých.
 • Ve středu 14. 9. je svátek Povýšení sv. Kříže. V 9:00 bude na faře setkání na biblí. V 19:00 bude v katedrále hodinová tichá adorace za mír na Ukrajině, ke které vyzval papež František.
 • Ve čtvrtek 15. 9. bude v 18:00 na faře farní společenství.
 • neděli 18. 9. bude v katedrále v 18:00 půlhodinová adorace a modlitba nešpor.