farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 5. – 19. 2. 2023

► Aktuální číslo farního věstníku Bartík si prohlédněte ZDE.

► V neděli 5. 2. bude od 14:30 do 17:30 na faře masopustní dobročinné společenské odpoledne s tombolou. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.

► V úterý 7. 2. bude v 8:45 úklid katedrály (můžete prosím pomoci?) V 18:00 bude na faře příprava na křest dospělých – téma: Desatero. Přijít může kdokoliv.

► Ve středu 8. 2. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí. V 18:00 bude na faře setkání chlapů. Na programu bude modlitba, povídání, pivo, klobásy

Ve čtvrtek 9. 2. bude v 9:00 úklid kostela NPM (můžete prosím pomoci?) V 18:00 bude na faře v rámci farního společenství autorské čtení poezie Marie Podlipné.

► V sobotu 11. 2. bude památka P. Marie Lurdské. V 8:00 bude v katedrále mše sv. s možností přijmout pomazání nemocných.

► V neděli 12. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.

► V pondělí 13. 2. bude ve 12:00 v kostele NPM bohoslužba slova se sv. přijímáním vedená jáhnem.

► V úterý 14. 1. bude v 18:00 příprava na křest dospělých. Tématem bude 1. přikázání Desatera. Přijít může kdokoliv.

► Ve středu 15. 2. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí.

► Ve čtvrtek 16. 2. bude po večerní mši sv. v kostele NPM (tedy cca od 17:45) modlitba nešpor a 45 min. adorace.  

► V neděli 19. 2. bude při sv. mši sbírka Haléř sv. Petra na pastorační a charitativní aktivity Svatého stolce. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.

► V sobotu 25. 2. bude farní výlet do Tetína se mší sv. v kostele sv. Ludmily, pěšky celkem cca 10 km, sraz: 8:00 u kasy na vlak. nádraží, s sebou buřty. Návrat cca 17:30.

Farní tábor pro děti bude na faře v Těnovicích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti můžete hlásit mailem: petrasovsky@bip.cz. Cena: 1700 Kč, druhé dítě z rodiny 1500 Kč. V případě, že by dítě na tábor nemohlo z finančních důvodů, dejte vědět.