farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 5. – 19. 3. 2023

 • Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.
 • V neděli 5. 3. bude v 15:00 v kostele NPM křížová cesta. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V úterý 7. 3.  bude v 8:45 úklid katedrály. Můžete prosím pomoci?
 • V úterý 7. 3.  bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude rozjímání Písma. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 8. 3. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
 • Ve středu 8. 3. bude od 16:00 do 17:00 v kostele NPM adorace s možností zpovědi.
 • Ve středu 8. 3. začne v 18:00 na faře příprava na svátost manželství.
 • Ve čtvrtek 9. 3.  bude v 9:00 úklid kostela NPM. Můžete prosím pomoci?
 • Ve čtvrtek 9. 3.  bude v 18:00 na faře farní společenství.
 • V pátek 10. 3. bude v 16:00 v kostele NPM křížová cesta.
 • V sobotu 11. 3. bude v 9:30 na faře postní duchovní obnova farnosti. Fara bude otevřena už od 9:00. Na programu: promluvy Pavla Petrašovského, modlitba, možnost zpovědi, křížová cesta v křížové chodbě kláštera, oběd donáškou pizzy, v průběhu nebude mše sv., chcete-li na mši, přijďte v 8:00 do katedrály.
 • V sobotu 11. 3.  bude v 19:00 v katedrále koncert, který organizuje Plzeňská filharmonie.
 • V neděli 12. 3. bude při mši v 10:00 v katedrále skrutinium katechumenů.
 • V neděli 12. 3. bude v 15:00 v kostele NPM křížová cesta. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V úterý 14. 2. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude breviář. Přijít může kdokoliv.
 • Ve středu 15. 3. bude v 9:00 na faře setkání nad Biblí.
 • Ve středu 15. 3. bude od 16:00 do 17:00 v kostele NPM adorace s možností zpovědi.
 • Ve středu 15. 3. bude v 18:00 na faře setkání chlapů.
 • Ve čtvrtek 16. 3. bude po večerní mši sv. v kostele NPM – cca v 17:45 – nešpory a 45 min. adorace.
 • V pátek 17. 3. bude v 16:00 v kostele NPM křížová cesta.
 • V pátek 17. 3. bude výprava společenství zvoníků pro náctileté návštěva zvonu a zvonění u salesiánů v Lobzích. Sraz je v 17:15 před kostelem NPM.
 • V sobotu 18. 3. bude od 9:00 do 19:00 ve Sternberské kapli v katedrále celodenní adorace 12 hodin pro Pána. Střídáme se po hodině, zapište se na papír v katedrále.
 • V neděli 19. 3. bude v 15:00 v kostele NPM křížová cesta. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory. Je růžová neděle, přijďte na mši sv. v růžovém outfitu. Při mši v 8:00 v kostele NPM bude 2. skrutinium katechumenů.
 • Křížové cesty v postní době jsou v kostele NPM ve Františkánské v pátek v 16:00 (o hodinu později než vloni) a v neděli v 15:00.
 • Další křížová cesta v přírodě budeneděli 19. 3. v 15:00 v Meditační zahradě a v sobotu 1. 4. v 15:00 v Nepomuku (sraz před kostelem sv. Jakuba).
 • V kostelích jsou k dispozici postní kasičky. Můžete do nich spořit to, co ušetříte postem. (Pokud si nedáte k večeři obvyklou klobásu, její hodnotu vhodíte do kasičky). Postní kasičky se budou vybírat o Velikonocích, jejich výtěžek bude použit na dobročinné účely podle rozhodnutí pastorační rady.
 • Pokud byste v rámci postní štafety chtěli nezávazně dostávat dvakrát týdně postní výzvy (úryvek Bible k rozjímání, postní úkon, úryvek Bible k četbě) dejte vědět na petrasovsky@bip.cz.
 • Vybíráme vosk pro Ukrajinu. Zbytky svíček a vosku (ne hřbitovních, ne čajových, ne ve skle) sbíráme do krabic v katedrále i kostele NPM. Vosk pak pošleme k výrobě zákopových svíček, které budou na Ukrajině sloužit jako zdroj tepla i možnosti ohřát si jídlo.
 • Ve středu 22. 3. v 18:00 pořádá naše farnost v sálu na biskupství přednášku P. Vojtěcha Kodeta OCarm. „Je čas vrátit se k Hospodinu“   
 • Farní tábor pro děti bude na faře v Těnovicích v termínu 6. – 12. 8. 2023. Své děti hlaste mailem: petrasovsky@bip.cz Cena: 1700 Kč, druhé dítě z rodiny 1500 Kč. V případě, že by dítě na tábor nemohlo z finančních důvodů, dejte vědět.
 • Úmysl živého růžence na březen: abychom nepromarnili postní dobu, za touhu a odhodlání k obrácení a abychom přes všechny překážky neustávali v hledání svého pravého já.