farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 6. – 19. 9. 2021

Další číslo farního zpravodaje Bartík, který vyšel 5. 9. 2021, naleznete ZDE:

  • Od září se obnovují mše sv. ve 12:00 (pondělí, středa a pátek) a 17:00 (úterý a čtvrtek) v kostele NPM. Obnovují se také pravidelné zpovědní služby.
  • Od září se také obnovují pravidelná společenství na faře: ve středu v 9:00 setkání nad Písmem, čtvrtek v 18:00 modlitební setkání (2. 9.) nebo farní spolčo (9. 9.) Příprava na křest dospělých začne až v úterý 14. 9. v 17:30.
  • V pondělí 6. 9. nebude zpovědní služba Mons. Emila Soukupa.
  • pondělí 6. 9. bude v 19:00 v katedrále první koncert letošního varhanního festivalu.
  • Ve středu 8. 9. bude v 17:00 pastorační rada farnosti. Pokud máte návrh, co by na ní mělo být probráno, sdělte to někomu z členů rady.
  • V sobotu 11. 9. bude na parkovišti před klášterem od 14:00 do 18:00 festival křesťanské hudby PilsAlive. Organizátoři shánějí chlapy na dopolední stavění pódia.
  • neděli 12. 9. bude v 16:00 v katedrále ekumenická bohoslužba. Z tohoto důvodu nebude večerní adorace a nešpory.
  • Od středy 15. 9. začíná na faře ve Františkánské kurz vnitřní modlitby podle sv. Terezie z Ávily. Vede ho Marie Ventová. Pokračuje se vždy jednou za 14 dní. Zájemci ať se hlásí na mailem nebo na faře
  • V sobotu 18. 9. bude národní pouť v Tetíně u příležitosti 1100. výročí smrti sv. Ludmily. Je možné putovat s biskupem 5 km ze Srbska (odjezd vlaku z Plzně v 7:22) nebo využít kyvadlové autobusové dopravy z berounského nádraží. Hlavní mše sv. v Tetíně bude v 11:00.
  • Výuku náboženství bude tento školní rok zajišťovat sestra salesiánka Hanka Koudelková. Setkání budou v úterý od 15:00 (mladší děti) a od 16:00 (starší děti) na faře ve Františkánské.  Začíná se 21. 9. Přihlášku si můžete stáhnout na webu farnosti.