farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 6. – 20. 11. 2022

 • Další číslo farního zpravodaje Bartík si prohlédněte ZDE.
 • V neděli 6. 11. bude v 18:00 v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V úterý 8. 11. bude v 8:45 úklid katedrály (můžete prosím pomoci?)
 • V úterý 8. 11. bude v 18:00 na faře ve Františkánské příprava na křest dospělých. Tématem bude Ježíšův kříž (přijít může kdokoliv).
 • Ve středu 9. 11. je svátek Posvěcení Laterán. Baziliky. V 9:00 bude na faře setkání nad biblí.
 • Ve středu 9. 11. bude v 18:00 v sálu na biskupství přednáška biskupa Václava Malého Pronásledování křesťanů ve světě.
 • Ve čtvrtek 10. 11. bude památka sv. Lva Velikého. V 9:00 bude úklid kostela NPM (můžete pomoci?) V 18:00 bude na faře farní společenství.
 • V pátek 11. 11. bude památka sv. Martina. Od15:00 do 16:00 bude v kostele NPM zpovídání a adorace.
 • V sobotu 12. 11. bude památka sv. Josafata.
 • sobotu 12. 11. bude výlet s farností na Sv. Horu. Sraz bude v 8:00 u pokladen na vlakovém nádraží. Pojedeme do Bratkovic, pak cca 9 km pěšky na Svatou Horu. Zde bude mše sv. ve 14:00 (můžete i přijet autem a přidat se). Návrat bude v 17:37 do Plzně. S sebou: svačinu, něco na opékání, peníze na vlak.
 • V neděli 13. 11. bude 33. neděle v mezidobí. Sbírka při mši bude na podporu katolických médií. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.
 • V pondělí 14. 11. bude (jako každé druhé úterý v měsíci) ve 12:00 v kostele NPM bohoslužba slova se sv. přijímáním vedená jáhnem.
 • V úterý 15. 11. bude v 18:00 na faře příprava na křest dospělých. Tématem bude zmrtvýchvstání Páně (přijít může kdokoliv).
 • Ve středu 16. 11. bude v 18:00 na faře setkání chlapů (modlitba, pivo, klobásy). Hostem bude generální vikář Petr Hruška, který bude s námi diskutovat nad tématy, které nechť si na něj chlapi připraví.
 • Ve čtvrtek 17. 11. bude památka sv. Alžběty Uherské. Mše sv. budou v 8:00 v katedrále a v  17:00 v kostele NPM. Modlitební společenství nebude.
 • V pátek 18. 11. bude od 15:00 do 16:00 v kostele NPM zpovídání a adorace.
 • V sobotu 19. 11. bude setkání mládeže s biskupem převážně v katedrále. Začátek v 10:00 mší sv. Je třeba se přihlásit na dcmplzen.cz
 • V neděli 20. 11. bude slavnost Ježíše Krista Krále. V 18:00 bude v katedrále půlhodinová adorace a nešpory.