farnost u katedrály

sv. Bartoloměje

Info o dění ve farnosti 6. – 20. 2. 2022

 • Aktuální číslo farního zpravodaje Bartík si můžete prohlédnout ZDE.
 • neděli 6. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • úterý 8. 2. budou v 9:00 na faře modlitby matek. V 18:00 bude na faře příprava na křest. Tématem bude první deska Desatera. Zváni jsou všichni.
 • Ve středu 9. 2. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí.  V 18:00 pak bude na faře setkání chlapů.
 • Ve čtvrtek 10. 2. bude v 18:00 farní společenství. Při něm budeme promítat dokument o slovenském knězi Marian Kuffovi, který se stará o lidi na okraji společnosti.
 • pátek 11. 2. je památka P. Marie Lurdské. Při ranní mši sv. bude možnost přijmout svátost pomazání nemocných.
 • neděli 13. 2. bude v 18:00 v katedrále půlhod. adorace a nešpory.
 • úterý 15. 2. bude v 8:45 úklid katedrály. Nechcete prosím přijít pomoci?
 • úterý 15. 2.  bude v 18:00 na faře příprava na křest. Tématem bude druhá deska Desatera. Zváni jsou všichni.
 • Ve středu 16. 2. bude v 9:00 na faře setkání nad biblí
 • Ve čtvrtek 17. 2. bude v 18:00 na faře společenství modlitby.
 • sobotu 19. 2. bude výlet farnosti na hrad Švamberk. Sraz bude v 8:30 na nádraží. S sebou: buřty, pláštěnku. Pojedeme vlakem do zastávky Strahov.
 • neděli 20. 2. bude při mši sv. sbírka na Haléř sv. Petra – tedy na různé projekty Svatého stolce.